Hoe kunnen we helpen?

Grensoverschrijdende arbeid

Betekenis van Grensoverschrijdende arbeid

Grensoverschrijdende arbeid is arbeid waarbij de werknemer de grens op regelmatige basis overgaat om te werken.

Grensoverschrijdende arbeid kan op drie manieren voorkomen:

  • De werknemer woont in Nederland en werkt in het buitenland
  • De werknemer woont in het buitenland en werkt in Nederland
  • De werknemer woont en werkt in het buitenland.

Een werknemer die in Nederland woont en in Duitsland arbeid verricht, werkt bijvoorbeeld grensoverschrijdend. 

In deze situaties gelden aparte regels en verdragen over de loonbelasting en voor de sociale zekerheid. Een werknemer die internationaal werkzaam is wordt geconfronteerd met allerlei vragen. In welk land moet deze werknemer inkomstenbelasting betalen? Hoe wordt dubbele belastingheffing voorkomen? En hoe zit het met de sociale zekerheid? Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO), een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische belastingdiensten, informeert over de fiscale gevolgen en consequenties voor de sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken. 

Word gebruikt in

De term Grensoverschrijdende arbeid komt voornamelijk voor bij belastingtechnische zaken. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenbelasting, premies en sociale zekerheid. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

heffingskortingen | loonbelasting | sociale zekerheid

Volg ons op social media

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>