Hoe kunnen we helpen?

LB (Loonbelasting)

Betekenis van Loonbelasting

Iedereen die in loondienst is en een vast uurloon ontvangt moet loonbelasting betalen over het bruto-inkomen. Dit hoef je niet zelf te doen, maar de loonbelasting wordt door je werkgever afgedragen aan de belastingdienst. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid loon die je per maand ontvangt.

Aan de hand van de zogenaamde belastingschijven wordt bepaald hoeveel loonbelasting je moet betalen. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt aan de Belastingdienst.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Loondienst | Loonheffing 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>