Hoe kunnen we helpen?

Loonheffing

Betekenis van Loonheffing

Loonheffing is een verzamelnaam van loonbelasting en premies die worden ingehouden van het bruto-inkomen. Dit is een voorheffing van de inkomstenbelasting. Deze wordt ingehouden door de werkgever op je loon en kan je terugvinden op de loonstrook en jaaropgave.

De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Na het inhouden van de loonheffing, en eventuele andere heffingen zoals pensioenbijdrage, blijft het netto salaris over. Dit bedrag wordt aan de medewerker uitgekeerd.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Jaaropgave | Loonbelasting | Volksverzekeringen 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>