Hoe kunnen we helpen?

Jaaropgave (jaaropgaaf)

Betekenis jaaropgave

De jaaropgave is een overzicht waarin loongegevens en ingehouden loonheffing staan. Deze kan gebruikt worden bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Na beëindiging van een kalenderjaar moet een werkgever de jaaropgave verplicht verstrekken aan een werknemer.

Je jaaropgave wordt altijd in januari of februari verstuurd. Op de jaaropgaaf staat het volgende vermeld:

  • jouw gegevens
  • het jaar waarover je loon gekregen hebt
  • het volledige (bruto) loon dat je verdiend hebt in dat jaar (fiscaal loon)
  • de premies en belastingen die zijn ingehouden op je loon 
  • de algemene heffingskorting en de arbeidskorting
  • ingehouden bijdragen Zorgverzekeringswet
  • onbelaste vergoedingen (zoals reiskosten)
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Algemene heffingskorting | Arbeidskorting | Loonheffing | ZVW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>