Hoe kunnen we helpen?

Payroll

Betekenis van Payroll

Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een payrollonderneming. Het personeel blijft wel werkzaam binnen het bedrijf van de opdrachtgever. 

De werknemer staat dus op de loonlijst van het payrollbedrijf en wordt tewerkgesteld bij het inlenende bedrijf. Het payrollbedrijf heeft het formele werkgeverschap, wat inhoudt dat het alle wettelijke verplichtingen met zich meedraagt. Het payrollbedrijf is verantwoordelijk voor het doorbetalen van loon bij ziekte en zaken als ontslagkosten en verzekeringen. De inlener is functioneel werkgever, omdat de payrollmedewerker daar zijn werkzaamheden uitvoert. 

Tot januari 2020 waren uitzenden en payrollen in juridische zin gelijk. Ze vielen tot die datum beide onder de wettelijke definitie van de ‘uitzendovereenkomst’. In de WAB heeft payrolling een eigen definitie gekregen. In artikel 7:692 BW wordt dit als volgt omschreven:
“De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen”.

Kenmerkend voor payrolling is dus dat de payrollwerkgever geen “allocatiefunctie” op de arbeidsmarkt vervult en dat de arbeidskracht exclusief aan de inlener ter beschikking wordt gesteld.

Gevolgen payrollovereenkomst
De payrollwerknemer heeft recht op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de inlener in dienst zijn:
De wettelijke ketenregeling is van toepassing: maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. De contractflexibiliteit die het uitzenden kent (zoals in Fase A/1-2 en B/3), is niet van toepassing bij payrolling.
Geen uitzendbeding meer: Bij payrolling kan geen beroep meer worden gedaan op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht.
Arbeidsvoorwaarden zoals bij de inlener: Qua arbeidsvoorwaarden moet volledig worden aangesloten bij de inlener: alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten bij payrolling worden toegepast. Bij uitzenden is de inlenersbeloning beperkt tot zes elementen, maar bij payrolling krijgt de payrollwerknemer ook recht op de bij de inlener geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen etc.
Recht op een ‘adequaat’ pensioen: Payrollwerknemers hebben recht op een ‘adequaat’ pensioen. Het StiPP-pensioen is niet toereikend.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Inlenersbeloning | WABOntslagregels payrolling | WAADI | WWZ

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>