Hoe kunnen we helpen?

Ontslagregels payrolling

Betekenis van Ontslagregels payrolling

Dit betekent dat bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen een opdrachtgever ook payrollkrachten mee moet nemen in het afspiegelingsbeginsel (de volgorde van ontslagen). Hierdoor krijgen payrollmedewerkers dezelfde ontslagbescherming als vaste medewerkers.

Payrollmedewerkers zijn werknemers in dienst bij een bedrijf dat aan payrolling doet. Ze werken bij een andere werkgever (de opdrachtgever). Een payrollmedewerker heeft bijvoorbeeld net als andere werknemers recht op een transitievergoeding bij ontslag. Het payrollbedrijf moet deze vergoeding betalen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Afspiegelingsbeginsel | Bedrijfseconomisch belang | Payroll

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>