Hoe kunnen we helpen?

Afspiegelingsbeginsel

Betekenis van Afspiegelingsbeginsel

Met het afspiegelingsbeginsel wordt de volgorde bepaald waarin werknemers mogen worden ontslagen bij bedrijfseconomisch ontslag, bijvoorbeeld reorganisatie. Medewerkers met bijna dezelfde (uitwisselbare) functies worden ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen. Doel is om de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk te houden. 

Per leeftijdsgroep moet de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen. Behalve als hierover in een cao regels zijn opgenomen. Als deze regels gelden, wordt het ontslag door een cao-commissie getoetst.

Bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld een slechte financiële situatie van een bedrijf, structurele werkvermindering of omzetvermindering binnen een bedrijf, en technologische veranderingen.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen ontslaat de werkgever eerst ingehuurd personeel zoals uitzendkrachten en zzp’ers.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Bedrijfseconomisch belang 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>