Hoe kunnen we helpen?

Bedrijfseconomisch belang

Betekenis van Bedrijfseconomisch belang

Dit is een term die wordt gebruikt in het ontslagrecht. Er wordt ook wel gesproken van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Om een ontslagvergunning bij het UWV aan te kunnen vragen wegens bedrijfseconomische redenen moet een organisatie aan kunnen tonen dat er minder werk is in het bedrijf door bijvoorbeeld: een verslechterde financiële situatie van het bedrijf, organisatorische veranderingen, verhuizing of (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging.

Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan voor een bedrijfseconomisch ontslag. Ten eerste moet de werkgever aannemelijk maken dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Ten tweede mag een werkgever niet zelf bepalen wie er wel en wie er niet ontslagen wordt. Die selectie wordt echter geregeld via het afspiegelingsbeginsel. Hierbij vinden de bedrijfseconomische ontslagen plaats over vijf gelijkmatig verdeelde leeftijdsgroepen. Tenslotte moet de werkgever duidelijk maken dat er geen mogelijkheid is om de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie. Pas als het UWV hiervan overtuigd is, zal de gevraagde ontslagvergunning worden afgegeven. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Afspiegelingsbeginsel | Ontslagvergunning | UWV 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>