Hoe kunnen we helpen?

Ontslagvergunning

Betekenis van Ontslagvergunning

Een ontslagvergunning is een toestemming voor ontslag van een werknemer door het UWV aan een werkgever. Als werkgever kan je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. 

De werkgever moet in zijn aanvraag aan het UWV de redenen voor het ontslag onderbouwen. 

Als de werkgever een arbeidsovereenkomst voortijdig opzegt zonder ontslagvergunning, dan is het ontslag niet geldig volgens de wet. De kantonrechter kan dan, op verzoek van de werknemer, de opzegging ongedaan maken. In dat geval blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. 

In sommige gevallen is een ontslagvergunning van het UWV niet nodig, bijvoorbeeld als een werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, de reden voor ontslag een faillissement is, de werknemer nog in zijn proeftijd zit of als de werknemer op staande voet ontslagen wordt. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

AOW | Ontslagvergoeding | Ontslag op staande voet

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>