Hoe kunnen we helpen?

Ontslag op staande voet

Betekenis van Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet betekent dat de arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd door de werkgever op basis van bepaalde voorwaarden. Een werknemer kan alleen op staande voet ontslagen worden als er een hele dringende reden is. Bijvoorbeeld diefstal, grove belediging, fraude, mishandeling, werkweigering en zonder overleg vakantie opnemen.

Ontslag op staande voet moet onverwijld (direct) geven worden. De reden van het ontslag wordt daarbij ook direct aan de werknemer verteld. In de flexbranche betekent dit dat ontslag op staande voet toegepast moet worden zodra je van deze dringende reden op de hoogte bent als flexonderneming.

Vaak wordt het ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven, gevolgd door een schriftelijke bevestiging. De werkgever hoeft bij een geldige reden voor ontslag op staande voet het loon niet langer te betalen. De werknemer heeft geen recht op een WW-uitkering, maar kan mogelijk wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering. 

Voor een ontslag op staande voet hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV  of de kantonrechter. De arbeidsovereenkomst stopt dus onmiddellijk. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Dringende reden ontslag | UWV | WW 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>