Hoe kunnen we helpen?

Ontslagvergoeding

Betekenis van Ontslagvergoeding

De (term) ontslagvergoeding is vervangen door de transitievergoeding.

Werknemers die ontslagen worden hebben per gewerkt jaar recht op een derde maandsalaris. Dat recht geldt vanaf de eerste dag van het ingaan van de arbeidsovereenkomst.

Hoogte transitievergoeding (ontslagvergoeding)

De vergoeding bedraagt in 2023 maximaal €89.000. In een vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer nadere afspraken maken over de vergoeding. Dit is een overeenkomst die wordt vastgesteld bij een ontslag met wederzijds goedvinden.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Kantonrechtersformule | Transitievergoeding | WWZ

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>