Hoe kunnen we helpen?

Kantonrechtersformule

Betekenis van Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is een formule om de hoogte van de ontslagvergoeding te berekenen. Sinds 2015 wordt deze formule niet meer gehanteerd door kantonrechters. Uitgangspunt is nu de transitievergoeding

De kantonrechtersformule wordt nog wel regelmatig gebruikt bij het bepalen van de vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden of bij collectief ontslag. Werknemer en werkgever kunnen onderhandelen over de hoogte van de vergoeding, met de kantonrechtersformule als uitgangspunt. Deze is over het algemeen hoger dan de transitievergoeding. 

De formule, ook wel ABC-formule genoemd, bestaat uit drie onderdelen, die met elkaar vermenigvuldigd worden voor de uitkomst. 

A = Aantal gewogen dienstjaren. De dienstjaren worden afgerond op hele jaren. Dienstjaren van medewerkers jonger dan vijfendertig jaar tellen een half keer mee. Jaren gewerkt tussen de vijfendertig en vijfenveertig jaar oud tellen één keer mee. Jaren tussen de vijfenveertig en vijfenvijftig jaar oud tellen 1,5 keer mee. En dienstjaren na het 55e levensjaar tellen 2 keer mee. 

B = Beloning per maand. Deze is inclusief vakantiegeld, eventuele dertiende maand, vaste bonus of ploegentoeslag. 

C= Correctiefactor. Hier zit de onderhandelingsruimte. Bij een correctiefactor van 2 verdubbeld de vergoeding. Bij een factor van 0,5 halveert deze.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>