Hoe kunnen we helpen?

Ontbinding arbeidsovereenkomst door Kantonrechter

Betekenis van Ontbinding arbeidsovereenkomst door Kantonrechter

Een kantonrechter kan een arbeidsovereenkomst te allen tijde ontbinden op verzoek van werkgever of werknemer. 

Wanneer een werkgever vraagt om ontbinding van een arbeidsovereenkomst, dan moet hij goed kunnen onderbouwen waarom ontbinding wenselijk is door middel van dossieropbouw. De kantonrechter kan een arbeidsovereenkomst namelijk alleen ontbinden als één van de volgende gronden zich voordoen (art 7:669 lid 3 BW):

  • Bedrijfseconomische gronden, als op deze grond eerst bij het UWV is geprocedeerd en het UWV toestemming heeft geweigerd
  • Langer dan twee jaar ziek, met de voorwaarde dat hierover eerst bij het UWV is geprocedeerd en het UWV geen toestemming heeft verleend
  • Regelmatig ziek zijn met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen
  • Disfunctioneren
  • Verwijtbaar handelen
  • Weigeren de bedongen arbeid te verrichten wegens ernstig gewetensbezwaar
  • Verstoorde arbeidsverhouding
  • Andere dan hiervoor genoemde gronden (evenwel een beperkte groep).

Wanneer je wil dat de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, dien je een verzoekschrift in waarin je de reden(en) voor het ontslag beschrijft en aangeeft waarom de werknemer niet kan worden herplaatst. Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, moet de werkgever meestal een transitievergoeding aan de werknemer betalen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>