Hoe kunnen we helpen?

Arbeidsovereenkomst

Betekenis van Arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen een werknemer en een werkgever. Er is dan sprake van loondienst, dienstverband of dienstbetrekking. 

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als een werknemer persoonlijk de arbeid verricht, de werkgever loon betaalt aan de werknemer, er een gezagsverhouding bestaat tussen werkgever en werknemer (de werkgever geeft opdrachten en bepaalt de werkinhoud), en er een zekere tijd of periode arbeid wordt verricht.

In de arbeidsovereenkomst staan verschillende gegevens. Voorbeelden van gegevens in de arbeidsovereenkomst zijn de functie, de datum van indiensttreding, de duur van het contract, het aantal uren dat de werknemer werkt, de hoogte van het salaris, de hoogte van de vakantietoeslag, het aantal vakantiedagen en de duur van de opzegtermijn.

Een arbeidsovereenkomst kan schriftelijk of mondeling worden afgesloten. Het is wel verstandig een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen, omdat dan een aantal rechten en plichten voor werknemer en werkgever vaststaan.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

CAO | Deeltijdcontract | Beëindigingsovereenkomst

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>