Hoe kunnen we helpen?

Deeltijdcontract

Betekenis van Deeltijdcontract

Een arbeidsovereenkomst waarbij het aantal uren per week minder is dan de gebruikelijke voltijds werkweek (van 36, 38 of 40 uur).

Iemand die deeltijd werkt heeft in principe dezelfde rechten en plichten als iemand die voltijd werkt. Enkel de afspraak over de arbeidsduur wijkt af. Andere arbeidsvoorwaarden zoals loon, vakantiebijslag en de opbouw van vakantiedagen worden naar rato van de arbeidsduur aangepast. Veel werknemers werken deeltijd om arbeid en zorg te combineren.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | Bepaalbare duur | WFW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>