Hoe kunnen we helpen?

Beëindigingsovereenkomst

Betekenis van Beëindigingsovereenkomst

Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Er hoeft dan geen toestemming gevraagd te worden bij het UWV of de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. 

In een beëindigingsovereenkomst wordt afgesproken per wanneer en onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De belangrijkste afspraak in een beëindigingsovereenkomst is vaak de hoogte van de ontslagvergoeding.

Een beëindigingsovereenkomst wordt ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd, maar er is toch een verschil tussen de twee begrippen. Een beëindigingsovereenkomst wordt niet specifiek in de wet genoemd, terwijl de vaststellingsovereenkomst in de wet geregeld is. Een vaststellingsovereenkomst mag in strijd zijn met dwingendrechtelijke regels, terwijl dat voor een beëindigingsovereenkomst niet geldt. Om deze reden wordt voor een ontslagregeling vaker de term vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt dan de term beëindigingsovereenkomst. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>