Hoe kunnen we helpen?

Wederzijds goedvinden

Betekenis wederzijds goedvinden

Bij wederzijds goedvinden spreken werkgever en werknemer samen af om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever hoeft dan geen toestemming aan UWV of de kantonrechter te vragen om de medewerker te ontslaan. De afspraken over het ontslag worden schriftelijk vastgelegd. Dit gebeurt in een vaststellingsovereenkomst. De werkgever is verplicht de werknemer 2 weken bedenktijd te geven. Binnen de bedenktijd mag de werknemer terugkomen op de gemaakte afspraken.

Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is geëindigd, behoudt de werknemer recht op WW als hij aan de voorwaarden voor WW voldoet.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>