Hoe kunnen we helpen?

Transitievergoeding

Betekenis transitievergoeding

De transitievergoeding is een financiële compensatie bij het verliezen van een baan. Deze vergoeding moet de transitie van werk naar werk makkelijker maken. Zo kan een medewerker de vergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor loopbaanadvies of bij- of omscholing.

Gewijzigde transitievergoeding

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn de regels rondom de transitievergoeding gewijzigd. De arbeidsovereenkomst hoeft niet meer een bepaalde periode te hebben geduurd. De werknemer heeft vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Een werknemer heeft recht op 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar. De uitzonderingsregel voor vijftigplussers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, is vervallen.

Ook als de arbeidsovereenkomst slechts een aantal dagen heeft geduurd, bestaat het recht op een transitievergoeding. Zie hieronder een voorbeeldberekening.

Voorbeeldberekening transitievergoeding:

De werknemer wordt tijdens zijn proeftijd, na 8 dagen, ontslagen. Het brutosalaris over deze 8 dagen is € 1600 (inclusief vakantiegeld). Het bruto maandsalaris wordt hieraan gelijk gesteld. De berekening is dan als volgt:

1/3e van € 1600 = € 533 / 12 =  € 44,22. De werknemer krijgt dus € 44,42 transitievergoeding voor de 8 dagen dat deze in dienst was.

In bovenstaand voorbeeld wordt uitgegaan van een ontslag tijdens de proeftijd. Dit kan echter ook een uitzendovereenkomst zijn die van rechtswege eindigt. In de uitzend-cao zijn hierover specifieke bepalingen opgenomen in artikel 15. Einde van de uitzendovereenkomst.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WAB, ontslagvergoeding

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>