Hoe kunnen we helpen?

WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd in Nederland. In deze wet staan de regels rond arbeidscontracten en ontslag. 

De WAB is de opvolger van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid)

Doel WAB

Het kabinet beoogt met deze wet een betere balans op de arbeidsmarkt te krijgen. Flex moet (iets) minder flex worden en vast iets minder vast. Oproepkrachten en payrollwerknemers krijgen daarom meer zekerheid. En voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden door wijzigende ontslagregels en differentiatie ww-premie.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

WW-premiedifferentiatie

Voor medewerkers in vaste dienst betaalt de werkgever een lagere ww-premie. Deze premie is 5 procentpunten lager dan de premie voor werknemers met een flexibel contract. 

Toevoeging cumulatiegrond

Het wordt makkelijker om medewerkers te ontslaan met de introductie van een cumulatieve ontslaggrond. Dit betekent dat verschillende ontslaggronden gecombineerd kunnen worden. 

Vanaf 1ste werkdag recht op transitievergoeding

Bij ontslag heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Het recht op vergoeding gaat in op de eerste werkdag. 

Ketenregeling wijzigt 

Vanaf 2020 kan een werkgever een werknemer 3 tijdelijke contracten aanbieden in maximaal 3 jaar. 

Payrolling wijzigt

Werknemers met een payrollcontract krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als medewerkers die in dienst zijn van het bedrijf. 

Oproepwerknemers

Werkgevers moeten oproepkrachten minimaal vier dagen van te voren oproepen. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.

De complete wettekst is hier te vinden

Download checklist WAB

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>