Hoe kunnen we helpen?

Premie ww Uitzendbedrijven

Betekenis van Premie ww Uitzendbedrijven

Een van de premies werknemersverzekeringen die een werkgever moet betalen is de sectorpremie voor de WW. Met de invoering van de WAB op 1 januari 2020 wijzigt ook het premiestelsel. Het kabinet stimuleert werkgevers om medewerkers in vaste dienst te nemen. Door premiedifferentiatie in te voeren voor medewerkers in vaste en flexibele dienst hoopt zij dit te bewerkstelligen. 

Per 1 januari 2020 zijn er twee premiegroepen:

  • Medewerkers in vaste dienst: Werkgevers betalen hier in 2020 een www-premie voor van 2,94%
  • Medewerkers met een flexibel contract: Werkgevers betalen hier in 2020 een premie voor van 7,94%
De sectorpremie voor de WW is dus per 1 januari 2020 verdwenen. 

Vaste arbeidsovereenkomst: lage WW-premie

Voor een medewerker met een vaste arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd, schriftelijk vastgelegd en géén oproepovereenkomst) betaalt een werkgever de lage premie. 

Alle andere contractvormen: hoge WW-premie

Voor medewerkers met een oproepovereenkomst of een overeenkomst voor bepaalde tijd betaalt een werkgever de hoge WW-premie. 

Alleen voor werknemers jonger dan 21 jaar, die minder dan 48 uur per vier weken werken, wordt een uitzondering gemaakt. Voor deze groep werknemers betaalt een werkgever de lage WW-premie. Werkt een jongere medewerker toch meer dan die 48 uur in vier weken, dan moet alsnog de hoge WW-premie betaald worden.

Download: Kennisdocument Premiedifferentiatie WW 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) | WW (WerkloosheidsWet) | Oproepovereenkomst

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>