Het steeds grotere belang van scholing voor uitzendprofessionals

Marco Hendrikse 21 juli 2022 3 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

In opdracht van SEU en met medewerking van ABU, NBBU en De Unie is onderzoek gedaan naar de intercedent en backofficeprofessional van de toekomst door onderzoeksbureau Panteia. Het onderzoek bestond uit deskresearch, uit enquêtes onder werkgevers en werknemers in de uitzendsector en acht interviews met experts. Onderstaand een aantal bevindingen uit het onderzoeksrapport.

Belangrijke ontwikkelingen

De onderzoekers zien drie ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de uitzendbranche en het werk van intercedenten en backofficeprofessionals. De volgende drie ontwikkelingen hebben grote invloed:

 1. De arbeidsmarkt blijft krap
 2. Wet- en regelgeving gaat veranderen.
 3. De digitalisering schrijdt voort. Betere matchingstechnologie betekent dat de intercedent vooral meer data-gedreven tot de juiste matches kan komen.

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de werkzaamheden en de functie-inhoud van de intercedent. Bovenal vergt het scholing van medewerkers in de uitzendbranche. Zij moeten kennis hebben van nieuwe wet- en regelgeving en recruitmenttechnieken. Uiteraard staat ook het ontwikkelen van digitale vaardigheden op de agenda.

Scholing uitzendprofessionals

In de enquêtes geeft 40% van de uitzendwerkgevers aan substantiële scholing aan vaste werknemers aan te bieden. Dat lijkt een behoorlijk percentage, maar geeft aan dat er nog veel ruimte is voor verbetering.

De werkgevers die veel scholing aanbieden bieden zowel langere opleidingen, zoals de Basisopleiding Uitzendprofessional en Basisopleiding Backofficeprofessional aan, als kortere trainingen in praktische vaardigheden.

Uitzendprofessionals zelf vinden het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en meer kennis van wet- en regelgeving belangrijke doelen van scholing. Ze vinden dat ze meer kennis zouden moeten hebben op het gebied van sociale media en recruitmentmarketing-technieken. Werkgevers sluiten zich hierbij aan. Zij voegen hier nog scholing in digitale vaardigheden aan toe.

Medewerkers behouden

Uitzendondernemingen willen uiteraard de uitstroom van medewerkers beperken. Daartoe nemen ze verschillende maatregelen.

 • Gesprekken voeren met medewerkers. Acht op de tien werkgevers steekt regelmatig ‘de thermometer in de organisatie’. Deze werkgevers voeren regelmatig gesprekken met medewerkers, zodat ze in kunnen spelen op behoeften en wensen van medewerkers.
 • Daarnaast geeft 38% van de werkgevers aan dat ze kijken of er een andere functie binnen het bedrijf beschikbaar is. In veel gevallen betreft dit dan horizontale mobiliteit. Grotere organisaties (meer dan 50 medewerkers) geven aan dat ze ook kijken naar verticale mobiliteit (promotie). Deze grotere werkgevers schatten in dat bij hen de verticale doorstroom in de afgelopen drie jaar groter dan 5% is geweest.
 • 36% van de uitzendwerkgevers biedt trainingen aan specifiek om medewerkers te behouden voor de organisatie.

Maatregelen mobiliteit uitzendprofessionals

Aandacht voor opleiding & ontwikkeling

Sowieso vinden werkgevers scholing belangrijk. 60% van de werkgevers geeft zichzelf een ruime voldoende (een 7) voor haar scholingsbeleid. Uitzendwerkgevers zien het belang van scholing ook toenemen. Zo wil 86% van de werkgevers in de nabije toekomst veel aandacht aan leren en ontwikkelen van medewerkers besteden.

Naast een basisopleiding, vaak afgesloten met een SEU-diploma, is er veel aandacht voor vaardigheidstrainingen. Deze duren vaak 1 tot 2 dagdelen.

Redenen voor scholing

De zes belangrijkste redenen voor werkgevers om medewerkers scholing te laten volgen zijn:

 • Het verbeteren van de praktische vaardigheden van de medewerkers
 • De persoonlijke motivatie van de medewerker
 • Medewerkers zijn beter in staat goed advies te geven
 • Medewerkers zijn zelfverzekerder
 • Kennis draagt bij aan het borgen van de continuïteit
 • Meer kennis vermindert risico’s

Redenen zoals ‘het verhogen van de omzet’ en ‘meer kennis helpt met het verkopen van tarieven’ worden minder vaak genoemd.

Lees ook: Zo houd je je kostbare uitzendprofessionals binnenboord

Aanbevelingen voor goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid

De onderzoekers van Panteia komen op basis van hun bevindingen tot de volgende aanbevelingen voor uitzendondernemingen:

 1. Scholing en ontwikkeling van intercedenten en backofficeprofessionals moet permanent aandacht krijgen;
 2. Nog meer aandacht in opleidingen en trainingen voor wet- en regelgeving, en vooral dan de praktische doorvertaling daarvan.
 3. Meer aandacht voor data-gedreven werken;
 4. Werk aan retentie van uitzendprofessionals en backofficeprofessionals. Geef een duidelijk carrièreperspectief binnen de branche. Opleiding en training moet daarom meer gericht zijn op een interne carrière;
 5. Meer aandacht voor informeel leren: commercieel inzicht en sectorkennis ontwikkel je deels op de werkvloer.

Onderzoek wijst uit dat formele scholing informeel leren bevordert. Dit betekent dat bovenstaande aanbevelingen integraal, in samenhang met elkaar, moeten worden opgenomen in het ondernemingsbeleid. Scholing en echte aandacht voor de (loopbaan)ontwikkeling van uitzendprofessionals zorgt ervoor dat ze langer blijven, productiever zijn, en vooral dat ze klaar zijn voor de eisen die aan de toekomstige intercedent worden gesteld.

Het onderzoek naar de toekomst van de intercedent kun je hier lezen: Rapport-intercedent-van-de-toekomst-def.

>