Vijf redenen waarom het echt belangrijk is om aandacht te besteden aan (loopbaan)ontwikkeling

Marco Hendrikse 27 oktober 2021 5 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

Learning & development is dé manier om het beste uit professionals te halen. En dat is niet alleen goed voor die professionals zelf. Daar profiteert de hele organisatie van. Professionals kunnen loopbaanstappen zetten, zich ontwikkelen. De organisatie krijgt professionals die ‘arbeidsmarktproof’ zijn, productief, innovatief en betrokken. En dat levert weer tevreden klanten op. Onder aan de streep levert dit een hogere omzet en een hogere winst op. Met andere woorden, het niet opleiden van medewerkers is jezelf als werkgever in de vingers snijden. Lees verder voor ‘het bewijs’.

Waarde van opleiding en training

Iedere organisatie is gebaat bij goed geschoolde medewerkers. Uit onderzoeken naar de waarde van training en opleiding blijkt dat er een verband is tussen de kennis en vaardigheden van medewerkers en de prestaties van de organisatie. In het rapport The Value of Training van IBM wordt gesteld dat bij 84% van de best presterende organisaties medewerkers de training krijgen die zij nodig hebben tegen slechts 16% van de slechtst presterende organisaties. Maar ook andere cijfers in het rapport zijn indrukwekkend. Wat te denken van een stijging van de productiviteit met 10% of een 22% snellere introductie van nieuwe producten.

Horizontale en verticale Loopbaanontwikkeling

Horizontale en verticale Loopbaanontwikkeling

Bij loopbaanontwikkeling draait het om het vinden en uitvoeren van werk dat past bij kwaliteiten en motieven van de persoon, en aansluit op de mogelijkheden en eisen in het werk. Dat kán een managementpositie zijn, maar is het vaak niet. Veel vaker betreft het een (wat meer) horizontaal carrièrepad. Een intercedent wordt recruiter. De recruiter wordt HR-professional. De HR-professional wordt arbeidsvoorwaardenspecialist. De arbeidsvoorwaardenspecialist wordt secretaris van de ondernemingsraad. Et cetera. Niet perse een loopbaan waarin de hiërarchische carrièreladder wordt beklommen. Maar wel een loopbaan waar de als intercedent begonnen medewerker veel voldoening uit haalt en functies vervult die op dat moment passen bij ambities en de kwaliteiten van de medewerker. Ook dat is loopbaanontwikkeling.

Juiste kennis en vaardigheden nodig voor loopbaanstap

Of de loopbaan zich nu in horizontale of in verticale richting ontwikkelt, steeds zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Het ontbreken van de juiste competenties wordt vaak als belangrijkste reden genoemd voor het stagneren van de loopbaan. Alleen dus met opleiding & training, al dan niet in een formele onderwijssetting, kan vaak een volgende loopbaanstap worden gemaakt.

Vijf redenen om aandacht te besteden aan loopbaanontwikkeling

Waarom is het zo belangrijk om aandacht te besteden aan de loopbaanontwikkeling – en dus aan de scholing – van medewerkers? Wat levert dat nu op?

1.      Verloop beperken

Verloop kost heel veel geld. Aandacht voor de loopbaanontwikkeling van professionals is cruciaal voor het behouden van medewerkers. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Iedere keer weer blijkt dat organisaties die geen oog hebben voor de ontwikkelbehoeften of de loopbaanplanning van medewerkers waardevolle medewerkers verliezen. Zo blijkt uit het onderzoek Global Talent Trends 2020 van LinkedIn dat organisaties met actieve carrière-managementprogramma’s een 41 procent hogere retentie hebben dan organisaties die dit niet hebben.

IBM constateert in het rapport The Value of Training dat medewerkers die geen ontwikkelkansen krijgen weinig mogelijkheden zien om hun carrièredoelen te behalen. Zij zijn volgens de onderzoekers 12 keer vaker geneigd om over te stappen naar een andere werkgever. Voor nieuwe medewerkers stijgt dit zelfs naar 30 keer.

2.      Minder nieuwe medewerkers werven en selecteren

Als je het verloop beperkt hoef je natuurlijk minder nieuwe medewerkers te werven. Bovendien kun je, als je loopbaanontwikkeling goed vorm geeft, ervoor zorgen dat vacatures die ontstaan door eigen medewerkers ingevuld worden (interne mobiliteit). Zeker als dat een meer senior positie betreft, scheelt dat wervingskosten. Je hoeft nu immers alleen voor een minder senior positie te werven. Dat is over het algemeen goedkoper.

Door aandacht te besteden aan loopbaanontwikkeling hoef je dus veel minder (vaak) nieuwe medewerkers te werven. Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers kost veel geld. Denk aan de kosten die uitgegeven worden voor wervingsacties, adverteren, het inschakelen van een bureau, enzovoort. Het afwijzen van niet geschikte kandidaten kost geld. Het voeren van selectiegesprekken kan een forse tijdsinvestering vergen. Afhankelijk van de betreffende branche en functie kan het om duizenden tot tienduizenden euro’s gaan.

De kosten van werving & selectie

Volgens het Recruitment Kengetallen Onderzoek is in 2019 de gemiddelde cost per hire €4.494 (inclusief personeelskosten). Deloitte komt na onderzoek uit op 18.000 euro per nieuwe medewerker. Een bedrag waar ook Felixwerkt op uitkomt na onderzoek onder 50 klanten.

3.      Betrokkenheid medewerkers verhogen

Betrokken medewerkers zijn van toegevoegde waarde voor de organisatie. Betrokken medewerkers zijn enthousiast, gemotiveerd en emotioneel betrokken bij de organisatie. Door aandacht te besteden aan (loopbaan-)ontwikkeling kun je de betrokkenheid van medewerkers verhogen of voorkomen dat medewerkers minder betrokken zijn. In een onderzoek van recruitmentbureau Robert Walters gaf 68% van de ondervraagde millennials aan dat een duidelijk groeipad een zeer belangrijke factor is bij het betrokken houden van hen. Het hebben van betrokken medewerkers heeft grote voordelen.

  • Zo bevelen betrokken medewerkers hun werkgever vaker aan bij anderen. Dat levert omzet op en (potentieel) nieuwe medewerkers, waardoor vacatures sneller vervuld worden. Gemiddeld beveelt 25% van de werknemers in Nederland haar werkgever aan. Bij organisaties met betrokken medewerkers is dat maar liefst 75%, zo blijkt uit onderzoek van Integron.
  • Daarnaast is het bij betrokken medewerkers 87% minder waarschijnlijk dat zij vertrekken.
  • Betrokken medewerkers melden zich minder vaak ziek.
  • En dan zijn deze medewerkers ook nog eens productiever. Volgens de Workplace Research Foundation, is bij betrokken medewerkers de kans op bovengemiddelde productiviteit 38% meer waarschijnlijk.

Betrokkenheid medewerkers verhogen

4.      Verborgen talenten en vaardigheden ontdekken

Door met medewerkers over hun loopbaanontwikkeling te praten kom je erachter wat de wensen van die medewerker op dat gebied zijn. Wellicht worden ook (verborgen) ambities uitgesproken. Of blijkt dat medewerkers bepaalde kennis of vaardigheden hebben die van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. Zo bespaar je (wellicht) op wervingskosten of kun je de betrokkenheid van een medewerker verhogen door op haar wensen in te spelen of haar talenten beter te benutten.

5.      De organisatie bereidt zich beter voor op de toekomst

Door snel veranderende omstandigheden is het noodzakelijk dat medewerkers steeds hun kennis en vaardigheden op peil houden of nieuwe kennis en vaardigheden verwerven. In een loopbaanontwikkelingstraject wordt hier nadrukkelijk naar gekeken. Dat is in het voordeel van de medewerker en van de werkgever.

 

>