9 competenties op een rij voor jou als intercedent: word ook toekomstproof

Jeanine Vrehe 8 juli 2024 4 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

In de veranderende wereld volgen ontwikkelingen en technologieën elkaar in rap tempo op. Voor jou als intercedent is het zaak bij te blijven en te ontwikkelen in de skills en competenties die voor jouw werkveld van belang zijn. Werk aan jouw toekomst en maak de later genoemde 9 competenties eigen in jouw werkdag en werkweek.

In een rapport van het World Economic Forum wordt vooruitgeblikt op de banen en competenties van de toekomst en hoe deze gaan veranderen. Panteia, research to progress, deed eveneens onderzoek naar de interecedent en backofficeprofessional van de toekomst. De belangrijkste bevindingen die resulteren in een top 9 skillset, zetten we in dit artikel voor je op een rij. Aan het eind van het lezen geef je antwoord op de vraag: welke competenties en vaardigheden als intercedent heb je nodig om bij te blijven bij de vraag van de toekomst?

Het profiel van de intercedent en de competenties van de toekomst

Als intercedent bemiddel je tussen bedrijven met vacatures en werkzoekenden. Je staat bovendien in contact met inleners en flexkrachten. Je bent verantwoordelijk voor zowel relatiebeheer als werkgeverschap en de bijkomende administratie. Bij de werving en selectie van (potentiële) krachten, spelen de volgende competenties een steeds grotere rol in de toekomst:

 • Software speelt een steeds belangrijkere rol in het creëren van wervende vacatureteksten;
 • Het vervullen van zoekopdrachten via diverse kanalen zal steeds vaker door technologie worden ondersteund. Benieuwd naar 5 tips om AI slim in te zetten als intercedent? Je leest het hier;
 • Automatisering speelt ook een steeds grotere rol in het benaderen van kandidaten én in het opstellen van CV’s;
 • Potentiële arbeidsmarktdiscriminatie kan worden uitgesloten door inzet van software;
 • Acquisitie van nieuwe opdrachten bij nieuwe en bestaande inleners is een deel van de rol van de intercedent die, dankzij de verdere automatisering, juist belangrijker wordt. Het voeren van gesprekken tussen inlener en intercedent om wensen en knelpunten te bespreken, neemt toe;
 • Doordat andere taken minder tijd vragen door de komst van automatisering, wordt de rol van intercedent bij relatiebeheer groter en belangrijker. Verantwoordelijkheden als het voeren van evaluatiegesprekken, samenwerkingsmogelijkheden oppakken, benutten en advies uitbrengen zijn taken van de intercedent die groeien;
 • Het matchen van kandidaat met werkgever bevat taken en verantwoordelijkheden voor de intercedent die onveranderd blijven qua workload. Hierbij kun je denken aan het voorstellen van kandidaten, het informeren van potentiële krachten over het bedrijf, het soort werk, CAO etc.;
 • Het belang van communicatie wordt daarentegen steeds groter. Vooral bij jonge krachten spelen kleine, informele tussenmomenten een belangrijke rol. Deze gesprekken bieden ruimte voor zaken als verzuim, arbo en praktische begeleiding. Door laatstgenoemde verantwoordelijkheden wordt de rol van de intercedent ook steeds meer die van een loopbaancoach of belegeider. De volledige loopbaan van de kracht vormt hierbij het uitgangspunt.

Benieuwd naar welke vaardigheden komen kijken bij de rol van intercedent? Je leest er meer over in dit artikel.

9 futureproof competenties voor de intercedent

Als we bovenstaande functie-eisen of beter gezegd: verantwoordelijkheden van de intercedent van de toekomst samenvatten tot een aantal belangrijke skills, dan kunnen we de volgende top 9 formuleren.

 1. Innovatief
  Door een helikopterview te hanteren bij complexe zaken, snel logische verbanden kunnen ontdekken, altijd een paar stappen vooruitdenken én een scherp oog voor details maken jouw analytisch vermogen en innovatiekracht tot een volgend niveau.
 2. Leergierig
  Doordat steeds meer bedrijven het principe hanteren van een leven lang leren is het van belang dat je blijft groeien en ontwikkelen.
 3. Oplossingsgericht
  Oplossingsgericht wil zeggen het vermogen om complexe problemen te kunnen oplossen. Skills die daarbij van belang zijn, zijn competenties als signaleren, analyseren, evalueren en reflecteren. Het gehele traject dient daarbij in acht genomen te worden.
 4. Kritisch
  Door de toename in het aantal prikkels per dag is het steeds meer van belang om kritisch te denken, prioriteiten te stellen en een onderzoekende houding te hanteren.
 5. Creatief
  De veranderingen op inhoudsniveau zoals aandachtsgebieden van software, management en procesoptimalisatie vragen om een creatieve en originele aanpak. Het vermogen om onderscheidend te zijn en kansen te herkennen zijn belangrijke voorwaarden.
 6. Eigenheid
  Het is belangrijk om een eigen stijl te ontwikkelen in je leiderschapsvorm. Een coachende stijl wordt aanbevolen. Daarnaast creëer je draagvlak voor nieuwe ideeën en verandering en blijf je eveneens benaderbaar en empathisch.
 7. Technisch onderlegd
  In de tijd van nu zijn digitalisering, automatisering, AI, VR, 3D-printing en de Internet of Things niet meer weg te denken. Voor de doorontwikkeling hiervan is het belangrijk dat je als intercedent deze basisbegrippen begrijpt, hoe het werkt en hoe je de werking ervan monitort en optimaliseert. Wanneer je dit in de vingers heb, ben je beter in staat om voorspellende waarden te genereren om vervolgens proactief advies mee uit te brengen.
 8. Flexibel
  Probeer de balans te behouden tussen meebewegen en koers houden. Skills die daarbij komen kijken zijn het tonen van veerkracht, stressbestendigheid en flexbiliteit.
 9. Overtuigend presenteren
  Het gaat niet langer om het alleen bedenken van ideeën, maar het uitwerken, evalueren, bewerken en presenteren van ideeën wordt steeds belangrijker. Dit het liefst op een overtuigende manier.
>