Belangrijkste wijzigingen wet- en regelgeving per 1 juli

Marco Hendrikse 15 juni 2023 2 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Per 1 juli komen er weer heel wat wijzigingen in wet- en regelgeving aan. Wij kunnen ons goed voorstellen dat je als uitzendprofessional of uitzendondernemer behoefte hebt aan wat overzicht. We hebben daarom de belangrijkste wijzigingen in dit artikel voor je op een rij gezet.

Minimumloon omhoog

Per 1 juli 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Na aanpassing bedraagt het bruto wettelijk minimumloon:

  • € 1.995,00 per maand
  • € 460,40 per week
  • € 92,08 per dag

Zes weken loon doorbetalen zieke AOW’er

Veel AOW’ers willen best nog werken als je het hen vraagt en de juiste randvoorwaarden schept. Zij vormen een veelbelovend onbenut arbeidspotentieel. Werkgevers zijn wel eens huiverig om gepensioneerden in te schakelen, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn een aow’er die ziek wordt lang te moeten doorbetalen. Voor werkgevers is er nu goed nieuws: Vanaf 1 juli hoeft de werkgever nog maar 6 weken loon door te betalen als een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd door ziekte uitvalt.

Invoering bepalingen nieuwe pensioenwet

De nieuwe pensioenwet is recent door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent echter dat sommige wijzigingen meteen per 1 juli ingaan:

  • De wachttijd van acht gewerkte weken voor nieuwe uitzendkrachten vervalt. Alle uitzendkrachten moeten vanaf 1 juli direct worden aangemeld bij StiPP.
  • Het tellen van de weken in de Basisregeling begint vanaf 21 jaar. Per 1 juli 2023 tellen de gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee. De uitzendkracht start dus vanaf 21 jaar in de Basisregeling. Op dat moment begint ook het tellen van de gewerkte weken.

Lees hier meer over de wijzigingen.

Visie op re-integratie vastleggen

Als je te maken hebt met een langdurig zieke medewerker, dan volg je de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Daar wordt per 1 juli een element aan toegevoegd. Werkgever en werknemer zijn vanaf dan verplicht de visie op de re-integratie vast te leggen bij het opstellen en bijstellen van het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie.

Aflopen uitzendovereenkomst tijdens ziekte uitzendkracht

Een uitzendkracht die ziek is als de uitzendovereenkomst afloopt, maakt aanspraak op een Ziektewetuitkering. Als uitzendwerkgever moet je daartoe een melding doen bij het UWV op de laatste dag van de uitzendovereenkomst (mag vroeger, maar maximaal 10 dagen voor datum einde overeenkomst). Vermeld bij de melding altijd de einddatum van de uitzendovereenkomst. Let op, doe je die melding niet op tijd, dan riskeer je een boete van maximaal € 455. Verzuim je de einddatum door te geven, dan wordt de ziekmelding niet in behandeling genomen, voordat je alsnog de einddatum hebt doorgegeven.

Tip! Lees ookBepalingen over arbeidsongeschiktheid in uitzend-cao per 1 juli 2023 aangepast

>