‘Recruiters voor Rechtvaardigheid’ komt in actie: stop discriminatie op de arbeidsmarkt

Jeanine Vrehe 28 mei 2024 2 min
Categorieën: Ethiek Recruitment, Wet & Regelgeving

Gelijke kansen voor baanzoekenden

Een aantal weken geleden stemde de Eerste Kamer niet in met de Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Deze wet dient de werkgever bewuster te maken van arbeidsdiscriminatie. Dit wil zeggen dat werkgevers er alles aan moeten doen om discriminatie te voorkomen. De Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplichtte werkgevers en intermediairs een handleiding of werkwijze te hanteren, gericht op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers. Bedrijven met vijftig of meer werknemers zijn verplicht deze werkwijze vast te leggen. Uitzendbureaus hebben een extra verplichting bij deze wet: een verplichte melding doen bij de Arbeidsinspectie als een opdrachtgever een discriminerend verzoek doet. Een moeilijke taak, aldus veel uitzendbureaus.

‘Recruiters voor Rechtvaardigheid’

Zowel de recruiters als de uitzendbureaus zijn tegen discriminatie en de ongelijke behandeling van sollicitanten. Volgens de ABU en de NBBU kan de verplichte melding bij een discriminerend verzoek invloed hebben op de relatie met de opdrachtgever.  Dit maakt dat de ABU en de NBBU tegen deze verplichting zijn. Bovendien vragen zij zich af of deze taak thuishoort bij een intermediair. ‘Recruiters voor Rechtvaardigheid’, een groep van een aantal recruiters samen, vinden eerder genoemde beslissing van de Eerste Kamer niet te begrijpen en roepen daarom op tot actie: stop discriminatie op de arbeidsmarkt. Het collectief ‘Recruiters voor Rechtvaardigheid’ staat voor de noodzaak van wettelijke maatregelen om toe te zien en een einde te maken aan discriminatie, in welke vorm dan ook, bij werving en selectie op de arbeidsmarkt.

Wens voor effectieve wetgeving

‘Recruiters voor Rechtvaardigheid’ (bestaande uit Babs Bloemsaat, Sacha Martina, Arjan Elbers, Martijn Smit, Koen Roozen, Annelies Graafland-Van der Zanden en Bas Westland) roept op tot een hernieuwde dialoog met de beleidsmakers en belanghebbenden. Dit met het doel om aan effectieve wetgeving te werken, die discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakt. Zij richten zich nadrukkelijk op de senatoren van de Eerste Kamer, die het eerdere wetsvoorstel hebben weggestemd. Op de arbeidsmarkt krijgen veel sollicitanten namelijk te maken met discriminatie, in de vorm van leeftijd, naam, uiterlijk, achtergrond, geaardheid, gender en lichamelijke of geestelijke beperking.

Oproep tot actie

Zo pleit Recruiters voor Rechtvaardigheid ook voor het nemen van verantwoordelijkheid door organisaties, HR-professionals en recruiters. Dit uit zich in de vorm van:

  • Discriminatie actief bestrijden in het wervingsproces;
  • Het toepassen van de NVP sollicitatiecode (helpt arbeidsorganisaties en sollicitanten tot een eigentijds, eerlijk en transparant wervings- en selectieproces te komen) en te zorgen voor een objectieve werving en selectie;
  • Het ondertekenen van de Recruitercode (een samenhangend geheel van praktische richtlijnen, ethische principes, regels en opvattingen die de recruiter hanteert bij het uitoefenen van het vak), waarmee een duidelijke norm wordt gesteld tegen discriminatie én zich aan te sluiten bij het collectief ‘Recruiters voor Rechtvaardigheid’.

>