De Recruitercode: voor het professioneel uitoefenen van het recruitmentvak

Mandy Bakker 15 maart 2023 3 min
Categorie: Recruitment

Sollicitanten lang laten wachten op een reactie. Of niets meer van je laten horen na een kennismakingsgesprek. Discrimineren, mensen spammen of het plaatsen van nepvacatures om sollicitanten te lokken. Dit zijn allemaal voorbeelden van recruiters die het recruitmentvak niet serieus nemen. Iedereen mag zich recruiter noemen en dat maakt het lastig om de rotte appels eruit te halen. Of toch niet?

Enkele jaren geleden is door een commissie van ervaren vakgenoten de Recruitercode opgezet. Het recruitmentvak vraagt om een professionele aanpak. En dat is waar deze code aan bijdraagt.

Wat is de Recruitercode?

In 2018 begon een commissie van negen mensen, die bekend zijn met het recruitmentvak, aan het schrijven van de Recruitercode. De Recruitercode is in 2020 uitgebracht en in 2021 herijkt. Inmiddels is de commissie uitgebreid en zit er ook een Raad van Advies. Wat houdt deze code precies in? De Recruitercode is een beroepscode voor het professioneel uitoefenen van het recruitmentvak. De code staat voor integriteit en is ontwikkeld door ervaren vakgenoten.

Definitie

De Recruitercode definieert dit begrip als volgt:

‘’De Recruitercode beschrijft de kennis en het gedrag dat hoort bij bekwaam en integer recruitment en levert zo een bijdrage aan de professionalisering van recruiters. Bijna 40 bepalingen geven helderheid over hoe recruitment werkt.’’

Recruitercode

Bron: Recruitercode

Belang van de Recruitercode

De initiatiefnemers van deze code hadden de professionalisering van het recruitmentvak in gedachten. Dat de animo voor professionalisering groot is binnen het recruitmentvak blijkt wel uit het aantal recruiters die zich onderschrijven aan de recruitercode. Inmiddels zit dit aantal op bijna 600 recruiters.

Lees ook: Al bijna 600 recruiters onderschrijven de Recruitercode

7 onderdelen van de Recruitercode

Om aan de Recruitercode te voldoen moet je de zeven richtlijnen en bijna 40 bepalingen naleven. We zetten de zeven richtlijnen op een rij.

 1. Basiskwalificaties van de recruiter

In de eerste richtlijn gaat het over de basiskwalificaties waar een professionele recruiter aan moet voldoen. Denk o.a. aan de volgende bepalingen:

 • De recruiter begrijpt de rol binnen het totale recruitmentproces.
 • De recruiter heeft algemene kennis van de werking van de arbeidsmarkt.
 • De recruiter kan de haalbaarheid van de functie-eisen inschatten en hierover adviseren
 • De recruiter heeft kennis van de gebruikte selectie-instrumenten en past deze correct toe.

Daarnaast beschikt een professionele recruiter over 10 vaardigheden. Welke vaardigheden heeft een recruiter absoluut nodig om succesvol te zijn? Dat lees je in een eerder geschreven artikel.

 1. Integriteit

Ook staat in de code dat een recruiter in positieve zin bijdraagt aan de algehele reputatie van recruitment. Daarbij hoort o.a. dat een recruiter geen kandidaten benadert met fictieve vacatures.

 1. Anti-discriminatie

Discriminatie is verboden op grond van artikel 1 uit de Nederlandse Grondwet over gelijke behandeling en discriminatieverbod. In de code is opgenomen dat de recruiter zich bewust is van eigen vooroordelen en niet discrimineert. De recruiter kent de wettelijke kaders die gelden voor discriminatie en past deze toe. Ook zorgt de recruiter ervoor dat enkel geselecteerd wordt op basis van toetsbare functierelevante criteria en legt hierover op verzoek verantwoording af.

Hoe voorkom je discriminatie door algoritmes bij werving en selectie? Ontdek onze vier aandachtspunten en tips in dit artikel.

 1. Communicatie

Een vakbekwame recruiter communiceert transparant, respectvol en op basis van correcte informatie.

 1. Wet- en regelgeving en codes

Als recruiter moet je op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving in de branche. Ook handelt de recruiter volgens de sollicitatiecode vanuit de Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement (NVP).

 1. Omgaan met vertrouwelijke informatie en/of persoonsgegevens

Dit betekent dat een recruiter altijd handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De recruiter vraagt niet om meer informatie dan noodzakelijk voor de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat voor de vacature.

 1. Arbeidsvoorwaarden en onderhandelen

Daarnaast heeft de recruiter kennis van de arbeidsvoorwaarden die de organisatie hanteert. De recruiter informeert de kandidaat zo vroeg mogelijk over de arbeidsvoorwaarden (inclusief pensioenvoorziening).

Bepalingen voor bekwame recruiters

Dit zijn enkele bepalingen uit de zeven onderdelen van de Recruitercode die je als recruiter wil nastreven. Wil je de Recruitercode doornemen? Bekijk de leaflet voor een overzicht van alle richtlijnen en bepalingen. Recruiters die zich hebben verbonden aan de Recruitercode vind je terug in een register. Zo weet je dat ze de richtlijnen en bepalingen naleven van een bekwame recruiter.

Ook een sollicitant, vacaturehouder of andere stakeholder weet wat ze mogen verwachten van een professionele recruiter, die werkt volgens dit referentiekader.

>