NVP Sollicitatiecode: basisrichtlijnen voor de werving en selectie

Mandy Bakker 24 mei 2024 3 min
Categorieën: Ethiek Recruitment, Recruitment, Selecteren

Nog altijd komt (in)directe arbeidsmarktdiscriminatie tijdens de werving en selectie voor. Denk maar aan leeftijdsdiscriminatie, discriminatie op basis van afkomst of geslacht. Zelfs in vacatureteksten zie je nog regelmatig vormen van arbeidsmarktdiscriminatie voorbijkomen.

Opmerkelijk is dan ook dat het wetsvoorstel voor Toezicht op gelijke kansen bij de werving en selectie onlangs is verworpen. Dat betekent dat er geen officiële controle meer is op de naleving van een eerlijke en transparante werving- en selectieprocedure. De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) maakt zich al jaren sterk voor een eerlijke en transparante sollicitatieprocedure. Zo volgen al vele werkgevers de NVP Sollicitatiecode.

Maar wat houdt dit precies in? En wat betekent dat voor de werving en selectie? In dit artikel nemen we je stapsgewijs mee.

Wat is de NVP Sollicitatiecode?

Zelf definieert de NVP deze gedragscode voor de werving en selectie als volgt: ‘’De NVP Sollicitatiecode helpt arbeidsorganisaties en sollicitanten om tot een eigentijds, eerlijk en transparant wervings- en selectieproces te komen.’’

De rol van de NVP Sollicitatiecode

De NVP Sollicitatiecode speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van normen en richtlijnen voor het sollicitatieproces. Het biedt gedetailleerde instructies voor werkgevers over hoe zij sollicitanten moeten behandelen. De code bevat specifieke bepalingen over onderwerpen zoals gelijke behandeling, transparantie en vertrouwelijkheid. Door deze richtlijnen te volgen, zorgen werkgevers ervoor dat alle kandidaten op een eerlijke en respectvolle manier worden behandeld.

Belang van de NVP Sollicitatiecode

Voor werkgevers

De NVP Sollicitatiecode biedt voor werkgevers een kader voor de opzet van een professioneel wervingsproces. Door de code te volgen, kunnen werkgevers juridische risico’s minimaliseren en bijdragen aan een positieve reputatie van hun organisatie. Het naleven van de code helpt ook om een divers en inclusief personeelsbestand op te bouwen. Zo moedigt de NVP Sollicitatiecode werkgevers ook aan om deze gedragscode te integreren in hun wervingsbeleid. Hoe zorg je voor een sterk DEI-beleid? Daar schreven we eerder een artikel met een checklist over.

Lees ook: Checklist: 9 tips voor een succesvol DEI-beleid

Voor sollicitanten

De NVP Sollicitatiecode biedt voor sollicitanten zekerheid dat zij eerlijk en transparant behandeld worden. De code stelt sollicitanten in staat om klachten in te dienen als zij vinden dat de richtlijnen niet zijn nageleefd. Dit geeft sollicitanten een gevoel van vertrouwen en veiligheid tijdens het sollicitatieproces.

Voor de arbeidsmarkt

Daarnaast draagt deze code voor de arbeidsmarkt als geheel bij aan de verbetering van de kwaliteit van het wervingsproces. Door gelijke kansen te bevorderen en discriminatie tegen te gaan, helpt de code om een eerlijkere en inclusievere arbeidsmarkt te creëren. Dit bevordert het vertrouwen tussen werkgevers en sollicitanten en draagt bij aan een positieve dynamiek op de arbeidsmarkt.

Hoofdlijnen van de NVP Sollicitatiecode

Door velen wordt de NVP Sollicitatiecode al – voor een deel – nageleefd. In het kort sommen we de belangrijkste hoofdlijnen voor je op. Een kanttekening daarbij is dat het gaat om richtlijnen, dus een organisatie kan sommige punten naar wens aanpassen.

1. Gelijke Behandeling

Een van de belangrijkste principes van de NVP Sollicitatiecode is gelijke behandeling. Dit betekent dat alle sollicitanten gelijk moeten worden behandeld, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, religie, seksuele geaardheid of andere persoonlijke kenmerken. Dit bevordert een eerlijke en inclusieve sollicitatiecultuur.

2. Transparantie

Transparantie is een ander essentieel principe van de code. Werkgevers moeten duidelijk zijn over de sollicitatieprocedure, de criteria waarop de selectie plaatsvindt en de voortgang van het proces. Dit helpt om verwachtingen te beheren en kandidaten inzicht te geven in hun kansen.

3. Vertrouwelijkheid

Het vertrouwelijk behandelen van persoonlijke gegevens van sollicitanten is een fundamenteel onderdeel van de NVP Sollicitatiecode. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat informatie die tijdens het sollicitatieproces wordt verzameld, zorgvuldig en veilig wordt bewaard en alleen wordt gebruikt voor het beoogde doel.

4. Feedback

Sollicitanten hebben recht op feedback over hun sollicitatie. Dit helpt hen om te begrijpen waarom ze wel of niet zijn geselecteerd en biedt waardevolle inzichten voor toekomstige sollicitaties.

Meer weten? Lees de volledige gedragsregels in dit handboek op de site van de NVP Sollicitatiecode.

Noodzaak voor een eerlijke en transparante sollicitatieprocedure

Kortom, de NVP Sollicitatiecode is een essentieel instrument voor het bevorderen van een eerlijke en transparante sollicitatiecultuur. Door deze code te volgen, kunnen werkgevers een rechtvaardig wervingsproces waarborgen, sollicitanten vertrouwen geven en bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt. Het belang van voortdurende bewustwording en naleving van de code kan niet genoeg benadrukt worden. Vooral in een steeds veranderende arbeidsmarkt.

Wist je dat er specifiek voor recruiters, die het recruitmentvak serieus nemen, ook een soort gedragscode bestaat?

Leestip! Recruitercode: voor het professioneel uitoefenen van  het recruitmentvak

>