Checklist: 9 tips voor een succesvol DEI-beleid

Mandy Bakker 14 april 2023 5 min
Categorie: Recruitment

Vrijwel iedere recruiter of HR-specialist kent de term referral recruitment. Onderzoek toont aan dat referral recruitment een slimme manier is voor het vinden en behouden van betrokken medewerkers. Tenminste, als je aan enthousiaste en betrokken medewerkers vraagt om rond te kijken binnen hun netwerk. Hoe zorg je ervoor dat je hierbij ook een divers en inclusieve werkcultuur bewaakt? Dat doe je met een DEI-beleid.

Wat betekent DEI?

DEI staat voor diversity, equity en inclusion. Of soms noemen ze het ook wel D&I.

Diversiteit

Diversiteit is een breed begrip. Wanneer we over diversiteit spreken, dan denkt men vaak aan diversiteit in etniciteit. Maar diversiteit kun je tegenkomen op verschillende vlakken. Denk aan leeftijd, geslacht, religie, seksuele geaardheid, nationaliteit, opleidingsniveau et cetera.

Equity

Met equality bedoelen we gelijkheid op een breed vlak. Daarbij gaat het over o.a. gelijkheid op de werkvloer, eerlijkheid, onpartijdigheid en rechtvaardigheid. Dus ook gelijkheid in loon. Maar de term equity wordt vaker gebruikt bij het acroniem DEI. Want equity staat voor een gelijke behandeling. In Nederland vindt 71% van de medewerkers dat ze gelijk behandeld worden. Als het gaat om de loonkloof, dan heeft 8% van de Nederlandse werknemers het gevoel dat het geslacht nog steeds bepalend is voor het loon. Zo lees je ook terug in het recente onderzoeksrapport van GoodHabitz.

Inclusion

Denk bij inclusie(f) als ezelsbruggetje dat iedereen erbij hoort. Je betrekt anderen ook bij gezamenlijke activiteiten. Je mag niemand buitensluiten. Als je spreekt van een inclusieve werkcultuur, dan gaat het over een cultuur waarin iedereen zich veilig, gewaardeerd en gehoord voelt. Zo krijgt iedere medewerker het vertrouwen dat die zichzelf mag zijn.

Voordelen van diversiteit en inclusie op de werkvloer

Maar waarom wil je eigenlijk een DEI-beleid invoeren? 59% van de Nederlandse werknemers wil werken in een organisatie met een DEI of een D&I cultuur. Uit onderzoek blijkt dat organisaties met een divers en inclusieve werkcultuur beter presteren. Want medewerkers voelen zich in zo’n organisatie meer op hun gemak en gehoord. Ze kunnen volledig zichzelf zijn en daardoor ervaren ze ook meer betrokkenheid op de werkvloer. Daarnaast blijkt uit onderzoek ook dat een diverse werkcultuur voor meer creativiteit zorgt. Hoe zorg je voor een DEI-cultuur?

Bron: YouTube, 2021

9 tips voor een DEI-beleid

Referral recruitment is een krachtig middel om via het netwerk van jouw medewerkers te werven. Vaak zijn potentiële kandidaten al meer betrokken bij de organisatie, omdat ze een collega kennen. Maar krijg je dan niet teveel medewerkers, die op meerdere vlakken op elkaar lijken? Juist de diversiteit draagt bij aan een fijne werkcultuur. Hoe pak je dat aan? In tien tips zorg je voor een duidelijk DEI-beleid.

1. Stel de huidige situatie vast

Eerst kijk je naar de huidige werksituatie. Hoe ziet het huidige personeelsbestand eruit? Wat is de demografische samenstelling? Denk aan demografische kenmerken zoals cultuur, etniciteit, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en de sociaaleconomische achtergrond.  Hoe diverser de samenstelling van het team, hoe meer invalshoeken je krijgt. Waar wil je naartoe? En wat is daarvoor nodig?

Voorbeeld

Maak een overzicht van de huidige situatie. Werken er meer mannen, dan vrouwen in een team? En ontstaat daardoor scheefgroei in de bedrijfscultuur? Dan kun je bij het werven rekening houden met ‘werven met voorkeur’. Een kanttekening: daar gelden vier strenge voorwaarden voor. In dit artikel gaan we daar dieper op in.

DEI-programma

2. Zorg voor draagvlak

Hoe voelen medewerkers zich momenteel binnen de organisatie? Hebben medewerkers het gevoel dat ze bij de organisatie horen? En voelen medewerkers momenteel het verlangen om hieraan mee te doen?

Bij referral recruitment moet het belang en de beloning duidelijk zijn. Want alleen op die manier krijg je een betrokken netwerk die graag bij de organisatie wil horen. Benieuwd hoe je medewerkers beloont voor hun wervingsinspanningen?

Lees ook: Referral recruitmentbenchmark: ‘Beloon alle wervingsinspanningen’

3. Maak SMART-doelen

Je weet nu hoe het huidige personeelsbestand eruitziet. Hoe zorg je ervoor dat er meer diversiteit en inclusie komt?

Wat kan er beter?

  • Kijk naar gelijke ontwikkelmogelijkheden
  • Controleer op loonverschillen op basis van geslacht
  • Hoe kun je dit veranderen?
  • Welke activiteiten heeft de organisatie nu? Initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie (DEI) spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sterk personeelsbestand.

Want wat je wil, moet je als organisatie ook uitstralen. Anders raak je divers talent alsnog kwijt.

4. Organiseer een bijeenkomst

Nodig een spreker uit tijdens een meeting die praat over diversiteit en inclusie. Betrek het team en vraag hoe ze hierover denken. Wat is er volgens hen nodig voor een meer inclusieve werkcultuur? Zo betrek je ook de medewerkers erbij, zodat ze ervaren dat ze inspraak hebben.

5. Implementeer de richtlijnen

Belangrijk is dat het DEI-beleid aansluit bij de kernwaarden van de organisatie. Past dit bij wat je wil uitstralen als organisatie? Wat zijn de gedragingen op de werkvloer? Kent iedere medewerker de richtlijnen om met respect elkaar de ruimte te geven om open te zijn over ieders normen en waarden. En daarnaast voor de culturele verschillen.

Gebruik je op de website bijvoorbeeld genderneutrale termen en is dat in de praktijk anders? Informeer de medewerkers over het DEI-beleid. Geef waar nodig trainingen op het gebied van inclusie en diversiteit.

6. Voer de toon in de interne en externe arbeidsmarktcommunicatie

Met het team is nu besproken waar je als organisatie voor staat en naartoe wil werken. Houd daar ook rekening meer in de arbeidsmarktcommunicatie. Schrijf inclusieve en niet-discriminerende vacatureteksten. Waar moet je op letten?

Lees ook: Opstellen van een niet-discriminerende en inclusieve vacaturetekst: waarop moet je letten?

7. Ontdek onalledaagse wervingsplekken

LinkedIn en vacaturesites speurt een recruiter of HR-professional regelmatig af. Maar als je op zoek bent naar uiteenlopend talent, dan wil je juist zoeken op plekken waar de meeste niet aan denken. Zo legt ook winnaar van de Meest Invloedrijke Recruiter 2022, Eugène van den Hemel, uit. Want bij werven denk je vast niet aan de kringloopwinkel of een voedselbank. Of toch wel? Tip! Lees ook: Recruitment in de kringloopwinkel

8. Voorkom vooroordelen

Onbewust hebben we allemaal weleens vooroordelen. Dit voorkom je door bijvoorbeeld anoniem te werven. Dus enkel op de nodige specificaties voor de functie. Zo weet je zeker dat het talent geschikt is voor de baan.

9. Meten is weten

Is er veel verloop geweest de afgelopen tijd? Bij exitgesprekken of een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers kom je erachter hoe het ervoor staat met de inclusie op de werkvloer. Houd om de zoveel tijd een anoniem onderzoek en ontdek waar de verbeterkansen liggen.

Kortom, een succesvol DEI-beleid opzetten en implementeren kost tijd en moeite. Daarentegen krijg je daar ook veel voordelen voor terug. Ga zelf aan de slag en download onze checklist.

>