Referral recruitmentbenchmark: ‘Beloon alle wervingsinspanningen’

Marco Hendrikse 20 februari 2023 3 min
Categorie: Recruitment

Ook in 2022 is weer een referral recruitmentbenchmark uitgevoerd door Search & Co. In 2022 hebben 736 (vooral grote) organisaties in Nederland uit de profit en de non-profit sector deelgenomen aan de referral recruitmentbenchmark. Dit levert natuurlijk mooie inzichten op over de staat en status van referral recruitment in Nederland. Referral recruitment wordt door steeds meer organisaties ingezet, op steeds professionelere wijze. Toch valt er ook nog heel wat te verbeteren, zo blijkt uit de benchmark.

Definitie referral recruitment

In de benchmark wordt de volgende definitie van referral recruitment gehanteerd:

Beloon in- en externe ambassadeurs voor elke wervingsinspanning en het aandragen van potentiële nieuwe medewerkers uit het eigen sociale netwerk en stimuleer ze om dit te (blijven) doen.

Tip! Lees ook: Het geheim van een goed referral recruitmentprogramma

Referral recruitment in Nederland

Doordat vooral grote(re) organisaties deelnemen aan de referral recruitmentbenchmark zullen de cijfers wat rooskleuriger zijn dan gemiddeld in Nederland. Zo maakt 65% van de benchmarkdeelnemers momenteel gebruik van een referral programma. Een kwart van de deelnemers aan de benchmark is van plan binnenkort een referral recruitmentprogramma te introduceren. Slechts 11% is niet van plan om een referral programma te starten. Deze organisaties geven aan dat er geen noodzaak is voor een dergelijk programma, dat het te duur is of dat ze er geen tijd voor hebben. En dat terwijl, zo blijkt steeds weer, referral recruitment de meest effectieve wijze van werving is.

Beloning voor aandragen kandidaat

Bij referral recruitment worden medewerkers van een organisatie dus verondersteld om hun eigen netwerk aan te spreken. Zij moeten potentiële nieuwe medewerkers aandragen. En daar mag natuurlijk best iets tegenover staan. Sterker nog, het succes van een referral recruitmentprogramma staat of valt met het juist belonen van de medewerkers die zich als ambassadeur van de organisatie profileren.

Geldbeloning

Bij beloning wordt al snel aan geld gedacht. En 76% van de benchmarkdeelnemers geeft dan ook een geldbeloning voor een aangedragen en aangenomen kandidaat. Vaak tussen de €500 en €1000 euro of zelfs nog meer. Maar organisaties kijken steeds vaker naar andere vormen van beloning. In 2021 gaf nog 92% een geldbedrag. En dat is nu dus gedaald naar 76%.

Andere vormen van referralbeloning

Veel organisaties gaan er van uit dat het geven van een geldbedrag het meest effectief is. Dat hoeft echter niet. Je kunt dit het beste eerst onderzoeken onder je medewerkers. Steeds meer werkgevers kiezen op basis van hun ervaringen voor andere vormen van beloning, zoals een cadeaubon, gadgets of een diner- of hotelbon.

Moment van belonen

Veel belangrijker dan de beloning zelf, is het moment van belonen. Een programma waarbij iedere wervingsinspanning beloond wordt, levert de meeste deelname aan het referral recruitmentprogramma op. Ook een beloning waarbij de helft wordt uitgekeerd voor een aangedragen kandidaat start en de andere helft na de proeftijd, kan op enthousiasme van deelnemers rekenen.

Top 3 meest succesvolle referral recruitmentprogramma's volgens de referral recruitmentbenchmark

Bron: Benchmark referral recruitment, Search & Co, 2022

Communicatie referral recruitmentprogramma

In de benchmark is gekeken naar de communicatie over (de start van) het referral recruitmentprogramma. Een goede (lancerings-)campagne is noodzakelijk om medewerkers kennis te laten maken met het programma en hen ervoor te enthousiasmeren. Een goede interne referral campagne zorgt ervoor dat binnen 3 maanden gemiddeld 23% van de medewerkers meedoet met het referral programma, na een jaar 34% en binnen 2 jaar is de deelname 41%. Zonder een goede interne campagne en begeleiding zal de organisatie niet meer dan 19% van alle medewerkers binnen een jaar activeren, zo blijkt uit de benchmark.

Nog veel meer tips over het invoeren van een referral recruitmentprogramma vind je in dit artikel dat we daar eerder over schreven.

De whitepaper met resultaten van de referral recruitmentbenchmark is hier (gratis) aan te vragen.

>