Gepensioneerden veelbelovend onbenut arbeidspotentieel

Marco Hendrikse 13 april 2023 3 min
Categorieën: Arbeidsmarkt, Recruitment

Tien jaar geleden gaf in een onderzoek van Medical Delta een kwart van de gepensioneerden aan weer aan de slag te willen. Ze gaven wel aan dat ze dat alleen willen als ze zelf de voorwaarden kunnen bepalen. In nieuw onderzoek geeft wederom een groot deel van de gepensioneerden aan open te staan voor terugkeer naar betaald werk.

Onbenut arbeidspotentieel

In een overspannen arbeidsmarkt is dat goed nieuws. Er is dus nog meer onbenut arbeidspotentieel. Naast werklozen, deeltijders die meer uren willen werken en arbeidsongeschikten die re-integreren, zijn dat AOW’ers.

Steeds meer ouderen werken

In de afgelopen jaren steeg de arbeidsparticipatie van ouderen al gigantisch. Dit is mede het gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd en de afschaffing van vroegpensioen. De arbeidsdeelname van 68-jarige mannen is gestegen van 10 procent in 2003 tot 22 procent in 2021. En de arbeidsdeelname van 70- tot 75-plussers is toegenomen tot 11 procent. Wel wordt vrijwel altijd slechts een beperkt aantal uren gewerkt.

Doorwerken na pensioen

Maar steeds vaker wordt er dus ook doorgewerkt na de pensioengerechtigde leeftijd. En als ze gevraagd zouden worden, zouden nóg veel meer pensionado’s overwegen om weer te gaan werken. Dat blijkt uit onderzoek onder 842 volledig gepensioneerden in de leeftijd van 65 tot 80 jaar.

Zij kregen in oktober 2022 een aantal vragen voorgelegd over de omstandigheden waaronder zij weer betaald werk zouden overwegen. Bijna 60 procent reageert heel stellig dat zij onder geen en-ke-le voorwaarde geïnteresseerd is om weer te gaan werken. Maar dat betekent dus dat de rest, 40 procent, daar onder voorwaarden wèl voor open staat. Vooral hoger opgeleiden staan daarvoor open (de helft). Bij de praktisch opgeleiden is dit 29 procent.

Potentieel arbeidsaanbod

De onderzoekers plaatsen wel een belangrijke kanttekening hierbij. Het aanbod moet natuurlijk aansluiten bij de vraag naar arbeid. Bovendien zal lang niet iedereen die open zegt te staan voor werken, dat ook daadwerkelijk gaan doen. De inschatting is dat een kwart van de gepensioneerden die aangeeft te willen werken, dat bij een goed aanbod ook echt zou doen. In Nederland wonen momenteel 2,6 miljoen inwoners van 65 tot 80 jaar oud. Een snelle rekensom leert dan dat het om zo’n 260.000 potentiële werkenden gaat. Hiervan werkt dus wel al een gedeelte. Uiteindelijk is er een onbenut arbeidspotentieel van circa 200.000 personen.

Deze personen kunnen dus bijspringen bij allerlei werkzaamheden die blijven liggen, bij ziekte of inspringen bij pieken.

200000 gepensioneerden willen nog wel werken

Voorwaarden om weer aan de slag te gaan

In het onderzoek is de pensionado’s ook gevraagd onder welke voorwaarden zij zouden willen terugkeren in het arbeidsproces. Werkgevers die ouderen benaderen om bij hen te komen werken, zullen daar rekening mee moeten houden.

Met stip bovenaan: het werk moet leuk zijn! Andere voorwaarden hangen vooral samen met ‘flexibiliteit’. Zo volgen na leuk werk:

  • Ik wil zelf mijn werktijden kunnen bepalen
  • Ik wil langere perioden vrij kunnen nemen
  • Ik wil maximaal 1 dag per week werken
  • Ik wil heel gemakkelijk weer kunnen opzeggen
  • Ik wil vanuit huis kunnen werken

Opvallend genoeg wordt beloning nauwelijks genoemd.

Interessante doelgroep

Deze tijd van extreme krapte op de arbeidsmarkt vraagt om onorthodoxe oplossingen en om creatieve wevingstactieken. Gepensioneerden lijken dan een interessante doelgroep. Ze willen wel gevraagd worden en waarderen met name flexibiliteit. Bij piek en ziek kunnen zij prima ingezet worden. Grijs is goud!

>