Onbenut arbeidspotentieel biedt nog wervingskansen

Marco Hendrikse 22 augustus 2022 2 min
Categorieën: Arbeidsmarkt, Recruitment

Vorige week constateerde het CBS dat “de spanning op de arbeidsmarkt nog verder oploopt”. De arbeidsmarkt is historisch krap. Nooit eerder stonden er zoveel vacatures open en was er zo weinig aanbod van werkzoekenden. In het tweede kwartaal van 2022 stonden tegenover 143 vacatures 100 werkzoekenden. Als intercedent heb je dan een uitdaging. Hoe vervul jij al die vacatures? Waar vind je nog mensen? Het onbenut arbeidspotentieel biedt kansen.

Om vacatures te vervullen boor je natuurlijk alle mogelijke kanalen aan. Een deel van de Nederlandse werknemers, zo’n 40 procent) staat echter helemaal niet open voor een overstap naar een andere baan. Tegelijkertijd is zo’n 10 tot 15 procent van de werknemers wel op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dit is natuurlijk een interessante groep om te bereiken en benaderen. Je moet dan wel precies op het juiste moment het juiste aanbod hebben.

Onbenut arbeidspotentieel

Wellicht dat het zogenaamde onbenut arbeidspotentieel wervingskansen biedt. Deze groep personen bestond in het tweede kwartaal van 2022 uit liefst 1,1 miljoen mensen.

Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit vier verschillende groepen mensen:

  1. Werklozen. In augustus waren dit er 353.000. Dit aantal liep licht op ten opzichte van juli.
  2. De tweede groep bestaat uit 185.000 mensen die direct beschikbaar waren voor werk, maar niet recent hebben gezocht. Bijvoorbeeld omdat ze het zoeken beu zijn.
  3. De derde groep bestaat uit 114.000 personen die niet binnen twee weken beschikbaar zijn, maar wel hebben gezocht. Het CBS geeft aan dat het bijvoorbeeld om studenten of vakantiegangers gaat. Ook ziekte of arbeidsongeschiktheid, zorg voor gezin of vrijwilligerswerk spelen hierbij een rol.
  4. Dan is er nog een grote groep onderbenutte deeltijdwerkers. Deze 494.000 personen werken reeds, maar zouden graag meer uren werken. Zij geven aan daar direct voor beschikbaar te zijn. Het zijn vooral jongeren die meer uren willen maken. Mogelijk dat zij openstaan voor een andere baan waar ze wel meer uren in kunnen werken of voor een ‘bijbaantje’.
Onbenut arbeidspotentieel uitgesplitst naar verschillende deelgroepen

Bron: CBS

Grote regionale verschillen onbenut arbeidspotentieel

Er zijn grote regionale verschillen in onbenut arbeidspotentieel. Het onbenut arbeidspotentieel is het kleinst in de drie zuidelijke provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. In Groningen en Noord-Holland is het onbenut arbeidspotentieel juist relatief groot. Daarna volgen Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. In dit artikel van het CBS kun je in een interactieve kaart per gemeente het percentage onbenut arbeidspotentieel zien.

Lees ook: Krijg snel inzicht in jouw regionale arbeidsmarktsituatie

Zelfs in een zeer krappe arbeidsmarkt zijn er dus nog altijd wervingsmogelijkheden. Wel zul je creatief moeten zijn bij de werving en aan moeten sluiten op de wensen van deze werkzoekenden.

>