Aanpassing minimumloon per 1 juli 2023

Marco Hendrikse 28 april 2023 1 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Op 17 april kondigde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aanpassing aan van het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld uitzendkrachten en payrollkrachten. De verhoging van de minimumloonbedragen gaat in per 1 juli 2023.

Koppeling contractlonen en minimumloon

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon, en van uitkeringsgerechtigden. Daarom is er in de wet op het minimumloon een koppeling opgenomen van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Aanpassingspercentage

Het aanpassingspercentage is gebaseerd op de contractloonontwikkeling in 2023, zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2023. Dit percentage is 4,925%. Omdat ook in januari de minimumlonen reeds zijn aangepast wordt dit deel (percentage) ervan afgetrokken.  Dit betekent dat het wettelijk minimumloon per 1 juli met 3,123% wordt aangepast.

Na aanpassing bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2023:

  • € 1.995,00 per maand
  • € 460,40 per week
  • € 92,08 per dag

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Minimumjeugdloop per 1 juli 2023

Overigens gelden voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) alternatieve staffels. Deze kun je, net als de afgeleide bruto minimumlonen (sectoren kunnen een afwijkende normale arbeidstijd hebben; in sommige sectoren is het 36 uur per week, in andere 38 of 40), in deze brief vinden.

>