Hoe kunnen we helpen?

Wettelijk Minimumloon (WML)

Betekenis van Wettelijk Minimumloon (WML)

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon en de wettelijk minimum vakantiebijslag van 8%. Dit is het loon dat zij minimaal moeten ontvangen. Voor werknemers jonger dan 21 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Het minimumloon geldt voor de volgende werknemers:

  • vast en tijdelijk personeel
  • oproepkrachten
  • payrollkrachten
  • uitzendkrachten
  • buitenlands personeel
  • personeel van aannemers of onderaannemers
  • werkenden met een overeenkomst van opdracht (ovo) of een andere overeenkomst tegen beloning

Het geldende minimumloon moet op de loonstrook worden vermeld.

Bij onderbetaling kan de Nederlandse Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid handhavend optreden.

Per 1 januari 2024 geldt een minimumuurloon voor iedereen vanaf 21 jaar. Dit uurloon is ongeacht de fulltime gebruikelijke werkweek. Dat betekent dat een werknemer die 40 uur per week werkt een hoger maandsalaris heeft dan een werknemer die 36 uur per week werkt. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden minimumjeugdlonen per uur.

Zie ook de website van de Rijksoverheid voor de minimum jeugdlonen per leeftijd.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Minimale betaling bij oproep | Ministerie SZW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>