Van Gennip: Wetsvoorstel verplichte certificering loopt vertraging op

Marco Hendrikse 30 mei 2023 2 min
Categorie: Certificering

Bij het commissiedebat op 24 mei in de Tweede Kamer over Arbeidsmigratie gaf minister Van Gennip aan extra tijd nodig te hebben voor aanpassingen aan het wetsvoorstel verplichte certificering. Eerder had Van Gennip aangegeven voor de zomer het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Echter, door het kritische advies van de Raad van State over het voorgenomen certificeringsstelsel heeft zij meer tijd nodig.

Tijdens het commissiedebat gaf de minister aan dat het indienen van het wetsvoorstel vertraging oploopt. Het voorstel zal nu na de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Onduidelijk is wanneer precies.

Momenteel wordt in kaart gebracht wat de implicaties zijn van de aanpassingen in het wetsvoorstel verplichte certificering. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden kan de minister aangeven wanneer het wetsvoorstel wel gereed is en of de beoogde invoerdatum (1 januari 2025) haalbaar is.

Minister Van Gennip

Karien van Gennip minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Kritische vragen

Tijdens het commissiedebat stelden kamerleden kritische vragen aan Van Gennip. Partijen willen weten wat de minister ondertussen doet aan de bescherming van arbeidsmigranten. Voorgesteld wordt om via een Algemene Maatregel van Bestuur hoge boetes in te voeren voor uitzendondernemingen die zich niet aan de regels houden. Van Gennip geeft aan dat verschillende mogelijkheden worden onderzocht. Eerder werd al wel het wetsvoorstel Betere bescherming tegen mensenhandel ingediend.

Handhaving en inspectie

Verder waren er kritische geluiden over de handhaafbaarheid en de inspectiecapaciteit. Van Gennip over de handhaafbaarheid: “De Arbeidsinspectie heeft een handhavingstoets uitgevoerd waaruit is gebleken dat de beoogde uitbreiding van de inspectiecapaciteit met 90 fulltime medewerkers voldoende toereikend is.” Op de vraag van D66 over een gebrek aan private inspectiecapaciteit gaf Van Gennip heeft aan dat dit onderwerp zal worden meegenomen in het wetsvoorstel.

>