Aanpassing opbouw inspectie SNA-keurmerk

Marco Hendrikse 6 februari 2023 2 min
Categorieën: Certificering, Wet & Regelgeving

Na maanden voorbereidingstijd heeft de SNA bekend gemaakt dat de nieuwe norm NEN 4400-1 vanaf 13 februari 2023 gehanteerd zal worden. De doelstelling van deze nieuwe norm is dat niet standaard alle normelementen met dezelfde aandacht worden getoetst. Er is behoefte aan maatwerk. Inhoudelijk verandert er weinig aan de norm.

SNA-keurmerk

Sinds 2006 werkt de Stichting Normering Arbeid (SNA) als onafhankelijke stichting aan meer transparantie in de uitzendsector. Voor het keurmerk laten (Nederlandse) uitzendondernemingen controleren of zij voldoen aan de eisen. Ondernemingen die voldoen aan de eisen verkrijgen het SNA-keurmerk.

Toetsing en non-conformiteiten

In 2021 waren er 4.830 gecertificeerde ondernemingen in het SNA-register ingeschreven. In totaal vonden er in 2021 9.378 inspecties plaats, zo blijkt uit het SNA-jaarverslag. Bij deze inspecties werden in totaal ruim 20.000 non-conformiteiten (‘afwijkingen’) vastgesteld. Als door een inspectie-instelling een afwijking op de norm wordt vastgesteld moet deze worden hersteld. Als een uitzendonderneming dit niet of niet volledig doet kan de onderneming geschorst of doorgehaald (verlies keurmerk) worden.

Consequenties herziening norm

Qua inhoud verandert er dus niet zoveel aan de norm. Het is vooral de opbouw van de inspectie die wijzigt.

De norm wordt opgeknipt in de modules Algemeen, Ter beschikking stellen van arbeid en Aanneming van werk.

Volledige inspectie

Jaarlijks vindt er een volledige inspectie, de nul-meting, plaats. Hierbij wordt altijd getoetst op de module Algemeen. Afhankelijk van de activiteiten van de onderneming wordt daarnaast getoetst op de Module Ter beschikking stellen van arbeid en/ of op de Module Aanneming van werk.

De procedures die worden beoordeeld:

  • Procedure personeelsadministratie
  • Procedure loonadministratie
  • Procedure financiële administratie
  • Procedure werk derden

Maatwerkinspectie

Hierna volgt een maatwerkinspectie. Welke vervolginspecties zijn er?

  • Toetsing Module Algemeen na 6 maanden
  • Toetsing Module Algemeen & toetsing herstel non-conformiteiten en/of de van toepassing zijnde risico’s na 6 maanden
  • Toetsing op herstel non-conformiteiten en/of de van toepassing zijnde risico’s na 3 maanden & toetsing Module Algemeen na 6 maanden
Overzicht inspectie voor SNA-keurmerk

Bron: Brochure Herziening SNA norm NEN 4400-1

Verplichte certificering

Per 2025 moeten uitzendondernemingen verplicht gecertificeerd zijn als zij personeel ter beschikking stellen volgende de Waadi. Om voor een certificaat in aanmerking te komen moeten zij aan heel wat eisen en regels voldoen. Naar verwachting vormt het SNA-normenkader de basis van deze certificering. Nu al het SNA-keurmerk hebben en behouden is dus een goede voorbereiding op de verplichte certificering die eraan komt.

Het nieuwe Handboek Normen met ingangsdatum 13 februari 2023, is hier te vinden.

>