Verplichte certificering 2025: SNA-normenkader aangevuld met andere keurmerken

Marco Hendrikse 14 oktober 2022 1 min
Categorieën: Certificering, Uitzendbranche

Het kabinet wil dat in 2025 alle uitleners die arbeidskrachten ter beschikking stellen gecertificeerd zijn. Recent heeft een internetconsultatie plaatsgevonden en de verplichte certificering voor uitzendbureaus wordt momenteel nader uitgewerkt. De contouren van de verplichte certificering zijn wel al helder. In een recent webinar lichtte Paul Heinrichs van Bureau Cicero dit toe

SNA aangevuld

Heinrichs verwacht dat het normenkader voor de certificering aansluit bij het huidige SNA-normenkader. Dit zal aangevuld worden met normen van diverse andere (reeds bestaande) keurmerken. Zo denkt Heinrichs dat certificeringen, zoals PayOK (betaling juist loon en informatieplicht arbeidsvoorwaarden, SNF (huisvesting) en VCU (veiligheid) aan het normenkader toegevoegd zullen worden. Zie ook onderstaand schema.

Normenkader verplichte certificering uitzendbureaus

Lees ook: Verplichte certificering voor uitzendbureaus komt eraan

Overheid in samenwerking met private partijen

Private instellingen, zoals Normec VRO en Bureau Cicero, voeren de inspecties uit. Maar in plaats van de SNA zal een Zelfstandig Bestuursorgaan de rol van Certificerende instantie gaan vervullen De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor de handhaving.

Uitzendorganisatie die nu (alleen) SNA-gecertificeerd zijn, doen er goed aan zich alvast te gaan verdiepen in de andere keurmerken, zoals PayOk en VCU.

>