Wet- en regelgeving voor een betere positie van arbeidsmigranten

Mandy Bakker 10 februari 2023 2 min
Categorieën: Arbeidsmigranten, Certificering

Arbeidsmigratie is nog steeds een actueel thema. Zo leven en werken nog te veel arbeidsmigranten in Nederland onder erbarmelijke omstandigheden. Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten is al een aantal jaar bezig met adviezen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo komt er medio 2025 ook een certificeringsplicht voor uitzendbureaus.

Certificeringsplicht uitzendondernemers

Dit moet de malafide uitzendbureaus eruit pikken, zodat alle arbeidsmigranten netjes worden behandeld. Vaak heerst de angst onder arbeidsmigranten om ontslagen te worden, wanneer ze de situatie melden. Helemaal wanneer bij klachten de huisbaas ook gelijk de werkgever is.

In nieuwsuitzendingen wordt regelmatig geroepen om het aantal arbeidsmigranten (tijdelijk) te beperken. Daarover schreven we eerder een artikel ‘luidere roep om aantal arbeidsmigranten te beperken’.

In de jaarrapportage over arbeidsmigranten lees je meer over de stand van zaken in wet- en regelgeving voor de uitzendbranche.

Lees ook: Stand van zaken certificeringsplicht in jaarrapportage arbeidsmigranten

 

Basisregistratie Personen (BRP) voor arbeidsmigranten

Ook is de overheid voorstander voor een betere registratie van de arbeidsmigranten. Zo wil de overheid de contactgegevens en tijdelijke verblijfsadressen registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarvoor is een wijziging van de wet nodig en hier wordt nog aan gewerkt. Momenteel worden mensen alleen geregistreerd wanneer ze langer dan 4 maanden in Nederland zijn.

Met als doel om meer te betekenen voor de arbeidsmigranten. Want wanneer de gegevens bij de overheid bekend zijn, moet het makkelijker worden om met hen in contact te komen. En om te controleren of de arbeidsmigranten in een veilige omgeving wonen en werken.

Wetsvoorstel voor betere huisvesting

Voor een betere huisvesting stelt een ingediend wetsvoorstel ‘Goed verhuurderschap’ algemene normen waaraan voldaan moet worden.

  1. Denk aan het scheiden van het arbeidscontract en huurcontract bij de verhuur aan arbeidsmigranten.
  2. Ook stelt het wetsvoorstel gemeenten in staat een vergunningsplicht in te voeren voor verhuurders. Het kabinet steunt de gemeenten daar financieel ook bij.

Dit wetsvoorstel gaat naar verwachting in juli 2023 van kracht.

 

Rijksoverheid over arbeidsmigranten en certificeringen

Wil je nog eens dieper duiken in de materie? Rijksoverheid heeft het afgelopen jaar een webinar online gezet over de stand van zaken rondom arbeidsmigranten.

Vind je dit interessant? Je bekijkt de video op de site van de Rijksoverheid.

>