Wetsvoorstel Betere bescherming tegen mensenhandel ingediend

Marco Hendrikse 20 maart 2023 2 min
Categorie: Arbeidsmigranten

De bescherming van arbeidsmigranten wordt serieus aangepakt, met het wetsvoorstel Betere bescherming tegen mensenhandel. Eerder al werd het plan gepresenteerd voor verplichte certificering van uitzendbureaus. En branchevereniging ABU draagt haar leden op per 1 april arbeidscontracten en huurcontracten van elkaar te scheiden. Zo hoeven arbeidsmigranten die hun baan verliezen niet onmiddellijk hun woonruimte op te geven.

Daders beter vervolgen

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg bood dit wetsvoorstel op 28 februari aan ter consultatie. De wet moet het makkelijker maken om mensenhandel en arbeidsuitbuiting aan te pakken. Daders kunnen beter opgespoord en vervolgd worden.

Van der Burg dient Wetsvoorstel Betere bescherming tegen mensenhandel in

Staatsecretaris Eric van der Burg

Ernstige benadeling

Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is het beter strafbaar stellen van ernstige misstanden op de werkvloer. Hiervoor wordt een nieuw misdrijf in de wet opgenomen, namelijk ‘ernstige benadeling’. Dit zorgt ervoor dat daders strafbaar zijn als zij op de werkvloer misbruik maken van een kwetsbare positie. Onder ernstige benadeling worden onder andere verstaan: substantiële onderbetaling, overtreding van de arbeidsduur en tijden, slechte huisvesting of vrijheidsbeperkingen zoals inname van een paspoort.

Positie arbeidsmigranten verbeteren

Arbeidsmigranten krijgen regelmatig te maken met deze onoorbare praktijken en die misstanden wil het kabinet nu aanpakken. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, hierover:

“Nog te vaak hebben arbeidsmigranten te maken met misstanden op de werkvloer en met ondermaatse huisvesting. Alleen de drempel om daders strafrechtelijk te vervolgen is te hoog terwijl er maatschappelijk ongewenste situaties worden aangetroffen. Met dit wetsvoorstel wordt het makkelijker daders te vervolgen voor ernstige misstanden in werk- en leefomstandigheden. Het is een nieuwe stap om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren.”

Duidelijkheid over strafbaar gedrag

Het wetsvoorstel Betere bescherming tegen mensenhandel verruimt de mogelijkheden om daders die profiteren van mensenhandel aan te pakken. Het voorstel moet ook duidelijkheid scheppen over welk gedrag strafbaar is. Dat geeft opsporings- en handhavingsinstellingen, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie, het openbaar ministerie en de politie, betere handvatten om hun werk te doen.

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

De sterk toegenomen aandacht voor de bescherming van arbeidsmigranten komt mede voort uit het werk van het  Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Deze commissie onder leiding van voormalig SP-leider Roemer bracht in 2020 een aantal adviezen uit om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren. Deze adviezen, zoals de invoering van een verplichte certificering voor uitzendbureaus, worden nu langzamerhand geïmplementeerd.

Consultatie Betere bescherming tegen mensenhandel

Heb je behoefte om op dit wetsvoorstel te reageren? Dat kan nog tot en met 25 april 2023. De internetconsultatie over Betere bescherming tegen mensenhandel vind je hier.

>