SNCU jaarverslag: 662 onderzoeken naar misstanden

Marco Hendrikse 27 september 2023 2 min
Categorieën: Certificering, Uitzendbranche

Voor uitzendorganisaties is het toch een soort benchmarkmomentje: het jaarverslag 2022 van de SNCU. De SNCU houdt immers toezicht op naleving van de uitzend-CAO. In het jaarverslag staat een overzicht van het aantal klachten en meldingen over uitzendorganisaties dat bij de SNCU is binnengekomen. Zit jouw onderneming niet bij de organisaties waarover geklaagd is, dan heb je je zaakjes dus (over het algemeen) goed op orde. Maar niet altijd gaat alles goed. Hieronder lees je wat er mis kan gaan en hoe dat opgepakt wordt door de SNCU.

Signalen

Via verschillende kanalen kunnen partijen melding doen van misstanden of vragen stellen over het juist toepassen van de uitzend-cao. In 2022 zijn in totaal 7.052 signalen ontvangen door de helpdesk van de SNCU. Veruit de meeste signalen (5.758) kwamen van uitzendkrachten.

Van wie zijn signalen bij SNCU helpdesk afkomstig?

Van de signalen die geclassificeerd kunnen worden betreft ongeveer de helft een klacht over de beloning of functie-indeling. Verder is arbeidsongeschiktheid (756 signalen) een onderwerp dat regelmatig ter sprake komt. De beëindiging van de overeenkomst leidt ook tot vragen, evenals het juist toepassen van de fasen/ketensysteem. Tenslotte heeft 1 op de 10 signalen betrekking op huisvesting. Signalen zijn dus ook vaak afkomstig van arbeidsmigranten.

De medewerkers van de SNCU-helpdesk spreken daarom naast Nederlands ook Pools, Roemeens, Engels en Spaans. Voorlichtingsbrochures worden opgesteld in verschillende talen, waaronder ook Bulgaars en Oekraïens.

Signalen naar onderwerp die binnenkomen bij SNCU

Uitzend-cao en StiPP-onderzoeken

De SNCU voert CAO-nalevingsonderzoeken uit. In totaal zijn in 2022 662 onderzoeken gestart. In bijna de helft van de gevallen betreft het een zogenaamd DUO-onderzoek. Dit is onderzoek naar de naleving van de uitzend-cao in combinatie met een onderzoek naar de naleving van de pensioenregeling voor uitzendkrachten die in opdracht van StiPP worden uitgevoerd.

Daarnaast zijn 95 vooronderzoeken en 276 StiPP-onderzoeken gedaan. Ten opzichte van 2021 is het aantal CAO-, StiPP- en vooronderzoeken toegenomen.

Tip! Lees ook: Als uitzend- of detacheringsorganisatie verplicht aansluiten bij StiPP

Onderzoeksprocedure

De meldingen voor onderzoek komen binnen via uitzendkrachten, (andere) uitzendbureaus en de SNA. Na binnenkomst van een melding beoordelen SNCU-inspecteurs een aantal bij de uitzendonderneming opgevraagde stukken. Als een gegrond vermoeden van niet-naleving van de CAO voor Uitzendkrachten wordt vastgesteld, wordt een dossier overgedragen aan een controle-instelling die het onderzoek ter plaatse uitvoert.

Er wordt daarbij in de meeste onderzoeken een indicatieve schadelast vastgesteld en de uitzendonderneming krijgt de mogelijkheid om op deze vaststelling te reageren en herstel van CAO-afwijkingen door te voeren.

Een derde van de vooronderzoeken heeft tot een oplossing geleid voor de melder. Veelal krijgen in dat geval uitzendkrachten nabetaald waar zij recht op hebben.

Over de SNCU

De SNCU is opgericht door werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in de uitzendbranche. De SNCU wordt gefinancierd uit het Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU).

De SNCU:

      • Geeft voorlichting en uitleg over de arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de CAO voor Uitzendkrachten;
      • Houdt toezicht op de naleving van de voor de uitzendbranche geldende CAO voor Uitzendkrachten door het uitvoeren van controles bij uitzendbureaus;
      • Is het meldpunt voor wie vermoedt dat CAO-regels in de uitzendbranche niet goed worden nageleefd.
>