Als uitzend- of detacheringsorganisatie verplicht aansluiten bij StiPP

31 maart 2021 2 min
Categorieën: Actualiteitendag, Uitzendbranche

De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) regelt de pensioenen van uitzendkrachten en gedetacheerden. Vanaf 1 januari 2004 zijn alle uitzend- en detacheringsbureau in Nederland verplicht aangesloten bij het pensioenfonds. Het bestuur van StiPP wordt gevormd door vertegenwoordigers van de uitzendbranche, de NBBU en de ABU, en de vakbonden FNV, CNV, LBV en De Unie.

Verplichtstellingsbesluit

Het deelnemen in StiPP is verplicht gesteld voor uitzendkrachten die op basis van een uitzendovereenkomst werkzaam zijn voor een uitzendonderneming, vanaf de eerste dag van de maand waarin zij de leeftijd van 21 jaar bereiken tot de eerste dag van de maand waarin zij de leeftijd van 67 jaar bereiken. Onder uitzendkracht wordt verstaan: de werknemer die met zijn werkgever een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek is overeengekomen.

Aansluiten of niet?

Aansluiting bij pensioenfonds StiPP is dus wettelijk verplicht voor uitzendbureaus en detacheringsbedrijven. Maar soms is het niet helemaal duidelijk of je je aan moet sluiten. Om dit te kunnen bepalen moeten drie vragen beantwoord worden:

  1. Stel je werknemers aan derden ter beschikking?
  2. Heeft de opdrachtgever/inlener de bevoegdheid om medewerkers instructies te geven?
  3. Heeft dit betrekking op meer dan 50 procent van de loonsom?

Als deze drie vragen met ‘ja’ beantwoordt worden is de kans zeer groot dat je als organisatie verplicht moet aansluiten bij StiPP.

Payrollbedrijven niet meer aangesloten bij StiPP

Tot 1 januari 2021 waren ook payrollbedrijven verplicht aangesloten bij StiPP. Echter, in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die per 1 januari 2020 in werking is getreden, is vastgelegd dat payrollwerknemers recht hebben op een ‘adequaat pensioen’.

Omdat StiPP geen adequaat payrollpensioen biedt vervalt de verplichte aansluiting van payrollbedrijven bij StiPP. Uiteraard moeten payrollbedrijven wel het pensioen van hun payrollkrachten goed regelen. Aansluiting bij een andere pensioenuitvoerder is dus verplicht.

Twee pensioenregelingen

StiPP heeft twee pensioenregelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. Uitzendkrachten en gedetacheerden starten meestal (na 26 gewerkte weken) in de Basisregeling. Na 52 weken pensioen te hebben opgebouwd in de Basisregeling, gaat zij over naar de Plusregeling. Het uitzend- of detacheringsbureau moet ervoor zorgen dat de uitzendkracht of gedetacheerde aan de juiste regeling deelneemt.

Hoewel de regels rondom aansluiting en aanmelding bij het pensioenfonds van uitzendkrachten helder lijken gaat er nogal eens iets mis. Steeds vaker vindt StiPP dat werknemers te laat deelnemer worden aan de Basisregeling of te lang deelnemer daaraan blijven. Het is aan jou als uitzender of detacheerder om problemen te voorkomen.

>