Hoe kunnen we helpen?

SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten)

Betekenis van Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

De SNCU is een organisatie die toeziet op naleving van de CAO’s voor uitzendkrachten zoals de ABU en de NBBU. Bij flexondernemingen waar afwijkingen worden vastgesteld wordt een onderzoek gestart en eventueel een boete opgelegd.

Daarnaast geeft de SNCU voorlichting en uitleg over de uitzend- CAO. De stichting is opgericht in februari 2004. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (ABU en NBBU) en werknemersorganisaties (FNV, CNV, LBV en De Unie).

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ABU | CNV | FNV Flex | LBV | NBBU | CAO Uitzendkrachten

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>