Hoe kunnen we helpen?

FNV Flex (Federatie Nederlands Vakverbond)

Betekenis van Federatie Nederlands Vakbond

FNV is een werknemersorganisatie die zich inspant voor fatsoenlijk werk en een eerlijke verdeling van werk en inkomen, met als doel om ons land socialer te maken. FNV spant zich in voor betere arbeidsomstandigheden, maar ook een passend inkomen en een rechtvaardige maatschappij met gelijke kansen, rechten en behandeling.

De FNV als vakcentrale ontstond begin jaren ’80 na een intensieve samenwerking  van twee Nederlandse vakverenigingen. De FNV is als vereniging van meerdere sectoren en 13 aangesloten zelfstandige bonden met zo’n 1 miljoen leden de grootste vakbond van Nederland. Zij helpt werknemers uit allerlei sectoren om de regie te nemen over werk, inkomen en ontwikkeling, omdat veel mensen hun rechten niet goed kennen. De FNV komt op voor de belangen van werknemers, en biedt lidmaatschap aan voor werkenden, werkzoekenden, mensen die een uitkering ontvangen en gepensioneerden.

De FNV is één van de werknemerspartijen met wie de ABU CAO is afgesloten.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ABU | Vakbonden | Arbeidsovereenkomst

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>