Hoe kunnen we helpen?

CAO uitzendkrachten

Betekenis van CAO voor Uitzendkrachten

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen, zoals die zijn afgesproken tussen CAO-partijen. De NBBU en de ABU hebben in 2019 met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over DE ABU-NBBU-cao’s voor de uitzendsector. Voor uitzendkrachten bieden de cao’s veel verbeteringen, zoals een betere rechtspositie en meer werkzekerheid.

Algemeen verbindend verklaring cao

De CAO voor Uitzendkrachten wordt tot nu toe steeds door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Op het moment dat de CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend is verklaard moeten ook uitzendondernemingen die geen lid zijn van de ABU of NBBU de CAO voor Uitzendkrachten naleven.

Verschil cao ABU of cao NBBU?

De CAO is vrijwel gelijk voor ABU- en NBBU-leden.

Actuele versie ABU of NBBU-cao

Zowel bij de ABU als de NBBU is steeds de meest actuele cao voor uitzendkrachten te downloaden:
klik hier voor de ABU-cao
klik hier voor de NBBU-cao

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

CAO | ABU | NBBU

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>