Opleiden in de uitzendbranche levert hoge Return On Investment op

Marco Hendrikse 14 december 2022 2 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

De kosten van opleiden zijn vele malen lager dan de opbrengsten, zo luidt de conclusie van het onderzoek dat exameninstituut SEU heeft laten verrichten. Voor wie dit blog regelmatig leest kan en mag dit geen verrassing zijn. We schreven er al regelmatig over, bijvoorbeeld:

De baten van opleiden

De onderzoekers van het ROI Institute Europe kregen de opdracht om de waarde van het SEU-diploma in kaart te brengen. Het onderzoek bevestigt dat medewerkers zich willen blijven ontwikkelen. Daarnaast toonde het onderzoek aan dat medewerkers met actuele kennis minder stress ervaren, productiever zijn en minder genegen zijn om over te stappen naar een andere werkgever.

Kennis van actuele wet- en regelgeving cruciaal

Voor uitzend- en backofficeprofessionals is actuele kennis van wet- en regelgeving van cruciaal belang. En dat zien zij zelf ook in. Zo ziet 9 op de 10 respondenten in dat kennis van actuele kennis en regelgeving, die is getoetst tijdens het SEU-examen, helpt bij het voorkomen van fouten, klachten en incidenten. Ook laten uitzend- en backofficeprofessionals een groter bewustzijn zien rondom privacywetgeving en discriminatie. Bovendien kunnen ze flexkrachten beter begeleiden en de adviesfunctie richting klanten echt goed inhoud geven.

Return On Investment (ROI)

De onderzoekers van het ROI-instituut berekenden op basis van een conservatieve schatting (ze gaan uit van een laag effect van competentietoename) de ROI van (het opleiden voor) het SEU-diploma. De opleidingskosten blijken vele malen lager dan de baten. De onderzoekers komen op een ROI van maar liefst 124%. In verhouding tot de opbrengsten, verdienen de investeringen in (de opleiding voor) het SEU-examen zichzelf dus ruimschoots terug!

Het volledige rapport over de meerwaarde van scholing kun je downloaden op de site van het SEU.

>