Nieuwe naam voor SEU examens

15 november 2019 2 min
Categorie: SEU

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 in werking treedt, zorgt voor flink wat veranderingen in de flexbranche. De functie van payroll specialist en backoffice medewerker hebben steeds meer raakvlakken en schuiven naar elkaar toe. Gezien alle ontwikkelingen en verschuivingen in de markt is de naam SEU-examen Payroll niet langer passend. In samenspraak met marktpartijen en stakeholders kiest de Stichting Examens Uitzendbranche ervoor de namen van de examens te wijzigen. De nieuwe namen zijn:

SEU-examen Backofficeprofessional

en

SEU-examen Uitzendprofessional

De naamswijziging van beide examens gaat in op 1 januari 2020. Kandidaten die nog in 2019 examen doen, krijgen het SEU-diploma Payroll of het SEU-diploma Uitzendmedewerker’.
Vanaf 1 januari 2020 prijkt de nieuwe naam op het diploma.

Gevolgen voor het examen

De naamswijziging heeft inhoudelijk geen effect op het examen. De aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving worden doorgevoerd in de vraagstelling. De SEU verwacht enkel tekstuele aanpassingen in de eind- en toetstermen en geen inhoudelijke wijzigingen.

Vanwege de naamswijziging moet de terminologie in het SEU-examen Backofficeprofessional aangepast worden. Dat doet de SEU na 30 december. Daarom wordt er tussen 30 december 2019 en 17 januari 2020 geen examen Backofficeprofessional afgenomen. De terminologie die gebruikt wordt in de examens is terug te vinden in de toelichtingsdocumenten op de seu-website. De aangepaste documenten worden uiterlijk in week 52 op deze pagina geplaatst.

Verschillen examens

In beide examens – uitzendprofessional én backofficeprofessional – wordt kennis van actuele wet- en regelgeving getoetst. Anders dan in het PDL-examen, wordt in het SEU-examen Backofficeprofessional ook kennis van relevante wet- en regelgeving voor flexibele arbeid op basis van de uitzend-cao getoetst.
Verder ligt voor dit examen de focus op de verwerkingen die plaatsvinden op de backoffice; denk hierbij aan de contractadministratie, salarisverwerking, werkgeverschap en de toepassing van (inleners)cao’s.
Het examen Uitzendprofessional gaat meer in op het proces dat plaatsvindt op de vestiging, zoals werving en selectie, plaatsing, begeleiding en advies van flexwerker en opdrachtgever.

Voor wie zijn deze examens bedoeld?

Werk je als uitzendprofessional of heb je een (commerciële) rol richting flexwerker en inlener? Dan sluit het SEU-examen Uitzendprofessional goed aan op jouw functie.

Het SEU-examen Backofficeprofessional is bedoeld voor medewerkers van (flex)organisaties die zich voornamelijk bezighouden met backoffice-activiteiten, zoals contractadministratie, salarisverwerking, werkgeverschap en toepassing van (inleners)cao’s. Ben je als salarisprofessional geregistreerd bij NIRPA? Dan is goed om te weten dat dit examen is geaccrediteerd voor (het maximale aantal) PE punten en daarmee een interessant middel om het kennisniveau op het gebied van flexibele arbeidscontracten van salarisprofessionals te vergroten.

Bron: seu.nl

artra wijzigt naam opleidingen

artra wijzigt de namen van haar opleidingen overeenkomstig.

>