SEU vermindert aantal vragen in examen, minder over sociale zekerheid

Denise Brijan 9 oktober 2020 2 min
Categorie: SEU

Per 1 januari 2021 zijn er aanpassingen doorgevoerd in het SEU-examen Uitzendprofessional. Zo heeft de SEU het aantal vragen verminderd en gaan minder vragen over sociale zekerheid. In dit artikel lees je meer hierover.

Aanpassingen SEU-examen Uitzendprofessional

Vanaf 1 januari 2021 gaat 15 procent van de vragen over sociale zekerheid. Dat was daarvoor 20 procent. Daarnaast is ook het aantal vragen teruggebracht van 70 naar 65. Minder vragen betekent echter niet dat het examen makkelijker wordt. Het examenniveau wijzigt niet.

Met de aanpassing van het percentage sociale zekerheidsvragen sluit het examen volgens de SEU beter aan bij de dagelijkse praktijk op de vestigingen. Uitzendkennis is complexer en belangrijker geworden en deze kennis wordt in de praktijk het meest gebruikt. Vanuit de markt ontvangt de SEU regelmatig signalen dat het onderwerp sociale zekerheid op vestigingen minder prominent aanwezig is. Daarom is de omvang sociale zekerheid binnen het examen besproken en aangepast.

Ervaringen van deelnemers

Met het terugbrengen van het aantal vragen komt de SEU tegemoet aan de ervaringen van deelnemers. Hoewel uit de data blijkt dat kandidaten gemiddeld ruim 10 minuten tijd over hebben, is de beleving anders. Daardoor ervaren deelnemers soms stress en tijdsdruk. Daarnaast zijn er vanaf de herziening in november 2018 wijzigingen geweest in de vraagsoorten. Er zijn meer opzoekvragen in het examen opgenomen. Het beantwoorden van deze vragen kost meer tijd dan het beantwoorden van een vraag vanuit parate kennis. Ook is het examen steeds toepassingsgerichter geworden. Hierdoor worden er meer casussen geschetst wat resulteert in meer lezen. Dat kost tijd én energie.

Minder tijdsdruk

Door het aantal vragen te verminderen verwacht de SEU dat deelnemers voldoende tijd ervaren om de tekst bij de vragen grondig te lezen, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit en het niveau van het examen.

Gebruik cao tijdens SEU-examens

Daarnaast benadrukt de SEU dat deelnemers meer gebruik moeten maken van de opzoekfunctie in de cao. Ze zien namelijk dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt. Bij de opzoekvragen gaat de SEU ervan uit dat je deze vragen niet met parate kennis kunt beantwoorden en je dus de cao moet raadplegen en interpreteren. Afhankelijk van je rol (functie) en het segment waarin je werkt (generalist, specialist, etc.) kent ieder examen ongeveer 5 vragen waarvoor de cao geraadpleegd zou moeten worden.

Bron: SEU

>