10 tips om medewerkers (of jezelf!) te bewegen tot het volgen van een opleiding of training

27 januari 2022 4 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

Hoe krijg je je medewerkers zover dat ze een opleiding of training gaan volgen? We hebben tien tips voor je op een rij gezet.

  1. Leg scholing vast via functionerings- of ontwikkelgesprekken

Tijdens een functioneringsgesprek of ontwikkelgesprek kan je met de medewerker bespreken of hij voldoende kennis of vaardigheden heeft om zijn werk goed te doen. Vraag de werknemer vervolgens of hij zelf na wil denken over wat hij wil bereiken en wat hij nodig heeft qua leren en ontwikkeling. Ook in verband met loopbaanontwikkeling. Verdiep je zelf ook goed in de medewerker. Bij iedereen past weer een andere manier van leren. Kijk tijdens een vervolggesprek welke scholing de werknemer kan volgen om zich verder te ontwikkelen. Kom daarbij ook zelf met suggesties.

  1. Overtuig medewerkers van het belang van leren en ontwikkelen

Houd een presentatie voor je medewerkers waarin je duidelijk laat zien wat de voordelen zijn voor hen en de organisatie van leren en ontwikkelen. Leg uit dat er veel ontwikkelingen zijn die de toekomst van het werk beïnvloeden en dat werknemers daar goed op voorbereid moeten zijn. Benadruk dat jij als werkgever ook met die ontwikkelingen te maken hebt en wilt dat je medewerkers daar op tijd klaar voor zijn.

  1. Leg leerdoelen vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Met duidelijke leerdoelen weet de medewerker waar deze naar toe moet werken. Deze doelen dagen uit en motiveren om scholing te volgen. Je kunt hiervoor met de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken. Daarbij kan je samen met de werknemer vastleggen wat jullie inzet is en welke scholing de werknemer gaat volgen om zijn leerdoelen te bereiken.

  1. Daag de werknemer uit om zich te blijven ontwikkelen

Maak van het leren en ontwikkelen van je medewerkers een standaardonderwerp tijdens werkoverleg. Bespreek samen in hoeverre ze leerdoelen halen, hoe ze vooruitgang kunnen boeken en wat ze van elkaars ervaringen kunnen leren. Vraag medewerkers die scholing volgen wat goed is of wat ze missen in het leeraanbod. Collega’s kunnen elkaar zo motiveren om een goede opleiding te kiezen. Het is tegelijk ook een soort stok achter deur voor medewerkers om zich te blijven ontwikkelen.

  1. Verlaag de scholingsweerstanden

Maak een leer- en ontwikkelbudget onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, net als de mogelijkheid om te studeren en een opleiding te volgen tijdens werktijd. Let wel op dat hier een inspanningsverplichting van de werknemer tegenover staat. Zorg verder dat je in je organisatie een aanspreekpunt hebt op het gebied van leren en ontwikkelen. Dit verlaagt de drempels voor medewerkers om zich (bij) te scholen voor hun werk.

  1. Bied interessanter werk en promotiekansen

Benadruk naar de medewerker toe dat zij door scholing interessanter werk kan gaan doen, waar ook een betere beloning bij hoort. Biedt ook promotiekansen als een medewerker zich verder wil ontwikkelen. Het is wel het belangrijkst dat de werknemer zelf iets wil leren en intrinsiek gemotiveerd is. Het moet zeker niet als een verplichting voelen!

  1. Motiveer werknemers tijdens het scholingstraject

Steun medewerkers bij de keuze voor een opleiding en toon je oprechte belangstelling voor vorderingen. Dat motiveert werknemers. Ook stimuleert het medewerkers om de opleiding goed af te ronden en eventueel later ook weer voor een vervolgopleiding te gaan. Bovendien zullen zij je eerder betrekken bij nieuwe ideeën over hun ontwikkeling.

  1. Inspireer werknemers met kennissessies

Je kunt regelmatig een deskundige uitnodigen om te vertellen over een bepaald onderwerp dat raakt aan de werkvloer. Ook kan je een workshop organiseren over een thema dat aansluit op de werkzaamheden van je bedrijf. Zo kan je medewerkers inspireren om zich verder in een onderwerp te verdiepen. Ze zullen dan sneller bereid zijn om zich verder te scholen.

  1. Maak van leren en ontwikkelen een vast thema

Zorg dat je organisatie leren en ontwikkelen ademt en dat het deel uitmaakt van je cultuur. Dat kan door het onderwerp vast onderdeel te maken van vergaderingen en je gesprekscyclus met medewerkers. Daarnaast is het hierbij belangrijk dat leidinggevenden zelf het goede voorbeeld geven en dat er aandacht is voor collega’s die succesvol een opleiding hebben afgerond. Zo zullen steeds meer werknemers zich aangespoord voelen om scholing te gaan volgen.

  1. Informeer medewerkers over scholingssubsidies en -trajecten

Zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van de subsidies ‘NL leert door’ en Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP). Met NL leert door kunnen ze kosteloos scholing volgen en bij STAP kunnen ze vanaf 1 maart 2022 een scholingsbudget van 1000 euro aanvragen. Bevorder het gebruik hiervan en ondersteun medewerkers bij de aanvraag. Het verlaagt de drempel van werknemers om zich verder te ontwikkelen en daar profiteert jouw bedrijf ook weer van.

>