Hoe kunnen we helpen?

Functioneringsgesprek

Betekenis van Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is een gestructureerd gesprek tussen een medewerker en diens leidinggevende met als doel het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Functioneringsgesprekken worden meestal jaarlijks gevoerd.

In een functioneringsgesprek wordt de huidige werkpraktijk besproken. Als er problemen worden geconstateerd, bedenken werknemer en werkgever hiervoor samen oplossingen. Dit met als doel om het functioneren van de werknemer te verbeteren, maar ook om de samenwerking tussen werkgever en werknemer beter te laten voorlopen. Punten die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de aard en het niveau van het werk, de beleving van het werk en toekomstplannen. 

Het verschil met een beoordelingsgesprek is dat in een beoordelingsgesprek sprake is van eenrichtingsverkeer. In een functioneringsgesprek geven werkgever en werknemer beide hun mening en zijn de verhoudingen dus gelijkwaardig.  

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Beoordelingsgesprek | Werknemer 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>