Hoe kunnen we helpen?

Beoordelingsgesprek

Betekenis van Beoordelingsgesprek

Dit is een gesprek tussen een werknemer en zijn leidinggevende. Hierin geeft de leidinggevende een oordeel over het functioneren van de medewerker in de afgelopen periode. 

Er is dus sprake van eenrichtingsverkeer. Er kan veel afhangen van een beoordelingsgesprek. Het beoordelingsgesprek kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor je salaris of aanstelling.  Als je ergens nieuw bent of werkt op een tijdelijk contract, dan kan de uitkomst bepalen of je kunt blijven. Heb je al een vast dienstverband, dan kan je functie-inschaling of een prestatiebeloning ervan afhangen. Een beoordelingsgesprek kan ook aanleiding zijn tot het geven van een promotie.

Het is mogelijk dat je onder een cao valt waarin afspraken zijn gemaakt over beoordelingsgesprekken. Deze regels kunnen ook in het personeelsreglement zijn vastgelegd. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

CAO | Functioneringsgesprek | Proeftijd

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>