Hoe kunnen we helpen?

Proeftijd

Betekenis van Proeftijd

Een proeftijd kan worden opgenomen in de eerste arbeidsovereenkomst van langer dan 6 maanden. Het is een kennismakingsperiode, een periode waarin werkgever en werknemer kunnen kijken of ze bij elkaar passen. In deze periode mogen beide partijen op elk moment de arbeidsovereenkomst beëindigen.

De lengte van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. In tijdelijke arbeidsovereenkomsten langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar mag max. 1 maand proeftijd worden opgenomen. In overeenkomsten van langer dan 2 jaar of voor onbepaalde tijd mag een proeftijd van 2 maanden opgenomen worden.

Als er na je eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake is van een opvolgende arbeidsovereenkomst, dan mag in principe geen proeftijd worden afgesproken in het nieuwe opvolgende arbeidscontract. Daar is één uitzondering op: als de nieuwe functie duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vraagt van de werknemer, dan mag er wel een proeftijd worden afgesproken. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | Opvolgend werkgeverschap | Proefplaatsing | WOBOT

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>